Kommunalt

Fler sommarjobb och utökat kollo ger minskad ungdomsarbetslöshet och social jämlikhet

100 extra sommarjobb

I dagens samhälle, där ungdomsarbetslösheten är hög, vet vi att det är oerhört svårt för många ungdomar att få ett sommarjobb. Samtidigt är sommarjobb många gånger avgörande för att ge ungdomar arbetslivserfarenhet, kontakter och kunskaper om arbetsmarknaden.

Majoriteten i Eskilstuna väljer därför att satsa 1 miljon kronor för att öka andelen feriepraktikplatser från 200 till 300 i budget från och med 2013. Feriepraktikplatser ger ungdomar möjligheter att i 3-5 veckor arbeta inom kommunens verksamheter eller inom föreningslivet och få lön för sitt arbete.

Maria Chergui, kommunalråd Vänsterpartiet

–         Genom denna satsning ger vi ungdomar möjlighet till ett första jobb och det ger ett stort mervärde då självförtroendet ökar och de får lära sig vad ett arbete innebär. Dessutom får ungdomarna meriter och erfarenheter inför deras framtida arbetsliv. Det hör sommaren till att få möjligheten att sommarjobba, tjäna lite egna pengar och kunna göra något roligt för dem, säger Maria Chergui, kommunalråd för Vänsterpartiet

–         Dagens arbetsmarknad efterfrågar ofta erfarenhet och feriepraktik ger ungdomarna denna vilket vi anser är mycket värdefullt, säger Maria Chergui (V).

Kolloverksamhet för social jämlikhet

Majoriteten i Eskilstuna utvecklar sommarkolloverksamheten för 2013 och framåt. 1 miljon kronor satsas på att förlänga och utveckla tiden som barn och ungdomar kommer kunna vistas på kommunens sommarkolloläger i Åshorn, Sågarsvedet, Solvik och Mälarvik. 

Redan i bokslutet 2011 valde majoriteten att säkerställa genomförandet av generationskollo för sommaren 2012. På generationskollot, som kommer att anordnas under två sommarveckor i augusti på Mälarvik utanför Torshälla, kommer barn, ungdomar och äldre pensionärer att mötas och erbjudas två roliga sommarveckor fulla med aktiviteter. 

–         Att barn och ungdomar ges goda uppväxtvillkor är avgörande för att nå målet med en social jämlikhet i Eskilstuna kommun, säger Maria Chergui, kommunalråd i Vänsterpartiet.

–         Sommarkollo och generationskollo är två oerhört viktiga satsningar för att barn och ungdomar ska ges möjlighet till en minnesvärd sommar med bad, sol och lek. Alla barn har rätt att få komma iväg på sommaren, säger Maria Chergui (V)

–          I år har 449 barn ansökt om sommarkollo i Eskilstuna kommun. Det är 50 fler än förra året. Sammanlagt har 272 barn fått en plats i sommar. Det är 30 barn färre än förra året. Med satsningen på Generationskollo även i år får 30 barn till kolloplats vilket innebär att lika många barn får en plats på sommarkollo i år och framåt vilket är oerhört viktigt för oss, avslutar Chergui (V).

Kopiera länk