artikel

Vänsterpartiet höll bostadspolitiskt seminarium i Stockholm

Bostadspolitik är en central fråga för Vänsterpartiet. På kongressen i år slogs det fast att vi ska vara hyresgästernas parti. Idag är situationen i många städer ohållbar när det gäller att hitta en hyreslägenhet till ett rimligt pris. Ungdomar och studenter har en särskilt utsatt situation. Carin Kuutmann, vice ordförande i Torshälla Fastighetsbolag, Joel Hamberg, ansvarig för integration och mångfald i majoriteten och Maria Forsberg, ordförande representerade Vänsterpartiet Eskilstuna på Vänsterpartiets seminarium i Riksdagen i Stockholm den 1 september.

Bostadspolitik är en central fråga för Vänsterpartiet. På kongressen i år slogs det fast att vi ska vara hyresgästernas parti. Idag är situationen i många städer ohållbar när det gäller att hitta en hyreslägenhet till ett rimligt pris. Ungdomar och studenter har en särskilt utsatt situation. Carin Kuutmann, vice ordförande i Torshälla Fastighetsbolag, Joel Hamberg, ansvarig för integration och mångfald i majoriteten och Maria Forsberg, ordförande representerade Vänsterpartiet Eskilstuna på Vänsterpartiets seminarium i Riksdagen i Stockholm den 1 september.

Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson hälsade välkommen till­sammans med Seluah Alsaati, distriktsordförande för Vänsterpartiet Storstockholm som även är det distrikt som stod som värd för dagen.

Först punkten var en föreläsning av Martin Hofvberg, vänsterpartist och förhandlare hos Hyresgästföreningen i Stockholm på temat – Nyproduktionens kostnader –  Vad kostar och vad kan vi påverka från politiskt håll? Martin gick igenom den nya lagen för allmännyttan och hyresmarknaden. Han hade särskilt fokus nyproduktionshyror och politiska verktyg för ökad byggtakt och lägre hyror.

Först punkten var en föreläsning av Martin Hofvberg, vänsterpartist och förhandlare hos Hyresgästföreningen i Stockholm på temat – Nyproduktionens kostnader –  Vad kostar och vad kan vi påverka från politiskt håll? Martin gick igenom den nya lagen för allmännyttan och hyresmarknaden. Han hade särskilt fokus nyproduktionshyror och politiska verktyg för ökad byggtakt och lägre hyror.

Dagens andra föresläsare var Cattis Carlén som har varit ordförande för jagvillhabostad.nu och som har arbetat som bostadspolitisk utredare på den statliga myndigheten Statskontoret. Hon föreläste under rubriken – Kommunens mark – Vilka verktyg har egentligen kommunen? Cattis presenterade en rad markpolitiska verktyg som kommunen har att använda för att öka nyproduktionen av hyresrätter med hyror som exempelvis unga har råd att betala. Dessutom diskuterade Cattis utmaningar som olika typer av kommuner kan möta i bostadsbyggandet.

Dagen avslutades med gruppdiskussioner under rubriken – Vänsterpartiets politik – Vad kan vi göra i våra nämnder, bolag och fullmäktigegrupper? Clara Lindblom, ersättare för Vänsterpartiet i Exploateringsnämnden i Stockholms stad, och är även nyinvald i Hyresgästföreningens förbundsstyrelse höll i diskussionen som hade fokus på vilka frågor vi ska driva och hur vi kan arbeta parlamentariskt och utom parlamentariskt för att nå framgång i bostadspolitiska frågor.

Dagen var mycket givande och nu forsätter arbetet lokalt i en bostadspolitisk grupp bestående av Vänsterpartiets representanter i kommunens fastighetsbolag och Stadsbyggnadsnämnden, samt ordförande, kommunalråd och politisk sekreterare.

Om du har några tankar kring bostadspolitiken i Eskilstuna så tar vi gärna emot dem. Kontakta då vår politiska sekreterare Joel Hamberg:

[email protected]

073-950 89 25

 

Kopiera länk