Debatt

Debattartikel i Eskilstuna-Kuriren – 13 oktober – Fler hyresrätter ger fler jobb

Vänsterpartiet har länge påtalat bostadsbristen i Sverige. I dag uppger hela 242 kommuner att de har brist på hyresrätter. Detta drabbar främst personer som inte är etablerade på bostadsmarknaden eller som behöver flytta men inte har råd att köpa en bostad, t.ex. ungdomar.

Cirka 250 000 unga vuxna saknar i dag ett eget boende. För att fylla behovet skulle det enligt Hyresgästföreningen behövas ca 160 000 nya bostäder i landet. Bostadsbristen innebär att trångboddhet och otrygghet breder ut sig i Sverige. Detta är allvarligt. Unga måste kunna planera sin framtid, flytta hemifrån och få en möjlighet att kunna börja sina arbetsliv.

Efterfrågan på hyresrätter är stor, såväl bland unga som äldre, men i dag är var femte ung vuxen orolig för att de inte ska få ett eget boende enligt en färsk undersökning av Byggnads/Novus. 1997 hade 62 procent av personer mellan 20-27 år en egen bostad – nu är det endast 53 procent. Försämringen har accelererat under 2000-talet.

Enligt Boverket kommer uppskattningsvis cirka 10 000 hyresrätter att påbörjas under 2012. Denna låga nivå kommer inte att tillgodose de kommande årens behov. Regeringens passivitet i bostadsfrågan hämmar ekonomisk tillväxt, sätter upp svåra hinder för att arbetsmarknaden ska fungera och drabbar många enskilda personer. Att som regeringen fokusera på att underlätta för andrahandsuthyrning löser inte bostadsbristen.

Till skillnad från regeringen investerar Vänsterpartiet i fler jobb och nya bostäder. Genom budgetsatsningar på bostadssektorn vill vi bygga många nya hyresrätter, omvandla befintliga lokaler till hyresrätter samt renovera miljonprogramsområdena. Vårt mål är att det ska byggas 40 000 bostäder om året i Sverige varav en majoritet ska vara hyresrätter. Vi vill därför utforma ett statligt investeringsstöd på 3 miljarder för att under de kommande åren stimulera ett ökat bostadsbyggande med inriktning mot hyresrätter. 450 miljoner av dessa ska gå till att bygga om befintliga offentliga lokaler till hyresrätter. Dessa satsningar skulle samtidigt innebära 3000 fler nya jobb. Vi möjliggör samtidigt för ROT-avdrag på hyresrätter.

Vi i kommunen måste ta ansvar för bostadsbyggande, renoveringar och energieffektiviseringar. I kommunen görs detta just nu bland annat genom de 57 hyresrätter som Torshälla Fastighetsbolag nu beslutat ska byggas på området Holmen i Torshälla. Den stora satsning på cirka 120 miljoner på renovering, energieffektivisering och trygghetsskapande åtgärder i området Lagersberg är en lokal satsning på hyresrätter och klimatet. Detta tycker vi är exempel på klar och tydlig vänsterpolitik i Eskilstuna kommun. Samtidigt är våra möjligheter utan statligt stöd begränsade. Ska vi på allvar få igång bostadsbyggandet och klimatpolitiken i Sverige så krävs det statliga investeringar och mer vänsterpolitik. Regeringen talar om arbetslinjen och andrahandsuthyrning. Vänsterpartiet skapar jobb och bygger bostäder.

Carin Kuutmann (V)
Vice ordförande,Torshälla Fastighetsbolag AB
Roja Mahmoudi (V)
Ledamot, Kommunfastigheter AB

Kopiera länk