Äldreomsorg

Verksamhetsbesök inom äldreomsorgen

Maria Forsberg och Joel Hamberg i Nålmakarens trädgård

Under denna och föregående vecka har Vänsterpartiets politiker inom Vuxennämnden, Joel Hamberg och Maria Forsberg, gjort en rad olika verksamhetsbesök inom nämndens ansvarsområden. Detta för att bredda sina kunskaper om nämndens verksamheter samt få möjligheten att träffa personal och brukare. Följande verksamheter har besökts. Vårdboendet Trumslagargården, korttidsboendena Kompassen och Lotsen, hemtjänsten i Alberga, Vård- och omsorgsboendena Tunagården och Marielund, hemtjänst yngre Syd, Nålmakarens öppna verksamhet samt Transportgruppen, IT-kanonen, Café Värjan och Kontorsservice inom Arbete och aktivitet. Imorgon väntar avslutningsvis Vård- och omsorgsboendet Oxen samt lunch på Marielunds öppna restaurang med efterföljande träff med representanter från husrådet på Marielunds seniorboende.

– Besöken har varit mycket givande och det är glädjande att se den bredd av verksamheter med hög kvalité som varje dag, året om, bedrivs av duktig och engagerad personal inom kommunen. Många brukare och vårdtagare vittnar om att man är mycket nöjda och att man trivs på sina arbeten och med den vård, omsorg och social samvaro som erbjuds. Samtidigt kan vi ständigt bli bättre. I Eskilstuna ska man kunna bo, arbeta, leva och åldras på ett bra sätt med rätt stöd, säger Joel Hamberg, vice ordförande i Vuxennämnden.

Under besöken fick Hamberg och Forsberg tid att samtala med brukare, personal och chefer samt att själva delta i olika aktiviteter.

– Som politiker måste man besöka och lära sig om de verksamheter man fattar beslut om, jag ser det som centralt och viktigt, säger Maria Forsberg, ledamot i Vuxennämnden och ordförande i Vänsterpartiet.

Joel Hamberg i samtala med boende om vikten av utevistelse
Joel Hamberg samtalar med boende på Marielund om livet i Eskilstuna som gammal
Träning på Nålmakaren
Förebyggande träning på Nålmakarens öppna verksamhet
Allsång och glädje
Kopiera länk