artikel

Eva Olofsson besökte Eskilstuna och Beroendecentrum

Idag gästade Vänsterpartiets riksdagsledamot och ledamot i socialutskottet, Eva Olofsson, Eskilstuna. Tillsammans med Firat Nemrud, vice ordförande i Arbetsmarknads- och familjenämnden och Joel Hamberg, vice ordförande Vuxennämnden i Eskilstuna kommun, besökte man Beroendecentrum på Mälarsjukhuset. Träffen skedde med ansvariga chefer, socialsekreterare och sjuksköterska.

Det var särskilt viktigt för mig att besöka en beroendeenhet där kommunen och landstinget sitter tillsammans i lokaler och samarbetar för att människor med missbruksproblem skall få ett bra samordnat stöd. Ingen skall falla mellan stolarna. Glädjande också att det fanns ett så tydligt barnperspektiv och att all personal gick utbildning om våld i nära
relationer. För som sjuksköterskan sa; det är så vanligt att kvinnor som kommit hit utsatts för våld och övergrepp att vi utgår ifrån det, kommenterar Olofsson dagen.

Beroendecentrums verksamhet sker i samverkan mellan Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun. På ett och samma ställe erbjuds personer över 18 år som har missbruksproblematik en samlad hjälp genom resurser inom socialtjänst, psykiatri och primärvård. Samverkan ska leda till bättre anpassade insatser som ökar möjligheten att avstå från missbruk/beroende, ge ökad livskvalitet och bättre förutsättningar att delta i samhällslivet. Varje månad har enheten ca 1500 besök av mellan 500-600 patienter.

Olofsson, till vardags boende i Göteborg, tog tåget till Sörmland under första dagen av riksdagens plenifria vecka. På vägen till Stockholm igår blev hon och flera andra riksdagsledamöter i Vänsterpartiet fast på tåget i timmar då en rälsbuss på Västra stambanan började brinna.

– Jag kom till Stockholm 03.00 i natt och var i Eskilstuna 09.00, men besöket på Beroendecentrum var värt resan, säger Olofsson.  

Det var inte första gången Eva var i Eskilstuna och förhoppningsvis inte heller sista.

– Eva är en mycket närvarande, kunnig och jordnära politiker. Det var därför uppskattat att hon besökte Eskilstuna idag och lärorikt att besöka Beroendecentrum. Missbruket är ett växande problem som kryper ner i åldrarna och där andelen kvinnliga missbrukare ökar. Nätdrogernas lättillgänglighet och spridning är också ett växande problem i samhället som måste bekämpas. Missbruket drabbar individer och anhöriga hårt och därför är Beroendecentrum och kommunens verksamheter för missbrukare och anhöriga oerhört viktiga, säger Joel Hamberg.

Eva Olofsson och Firat Nemrud samtalar med personalen på Beroendecentrum

Under lunchen diskuterade trion Vänsterpartiets antagna budget med fokus på frågor som rör äldreomsorg.

– Vänsterpartiet gör rejäla förstärkningar av äldreomsorgen i vår budget och Eva är mycket kunnig inom dessa frågor som ligger mig särskilt varmt om hjärtat. I budgeten satsar vi bland annat 9 miljarder på 7500 fler anställda inom äldreomsorgen, på kompetensutveckling och utbildningsvikariat, på bättre mat och upprustning av köken, på verklig valfrihet i vardagen, på ett maxtak inom hemtjänsten på 100 kronor/timme samt på rätt till äldreomsorg på sitt eget språk och vägledare för äldre döva. Dessutom värdesäkrar Vänsterpartiet statsbidragen till kommunerna. Om Vänsterpartiet fick styra i riksdagen så skulle kommunernas situation vara en helt annan än idag, säger Joel Hamberg. 

– Vänsterpartiet anser också att varje skattekrona som är avsatt till sjuka och dementa också ska gå till dem och inte till stora vinstuttag i miljardklassen. Med regeringens politik får vårdbiträdena och de äldre betala för vinsterna genom att springa snabbare och bli utan omsorg. Med Vänsterpartiets politik får personalen inom äldreomsorgen fler kollegor och medborgarna större valfrihet i vardagen, säger Joel Hamberg. 

Efter lunchen på Mälarsjukhusets personalmatsal åkte Olofsson vidare till Nyköping för att träffa Vänsterpartiets landstingsgrupp.

Eva Olofsson och Firat Nemrud äter lunch på Mälarsjukhuset tillsammans med personalen
Kopiera länk