artikel

Debattartikel i Eskilstuna-Kuriren den 18 okt från majoriteten i Vuxennämnden

Ingen ska sitta i kommunarrest 

Personer med funktionsnedsättning ska inte längre vara beroende av stor plånbok Om du som medborgare i Eskilstuna vill göra den där resan du drömt om så sparar du till din biljett och ditt hotell. För en person med personlig assistans är det annorlunda.

När dessa personer vill åka utanför kommunens gränser, kanske på konsert i Stockholm eller till Grekland på 50-årsdagen så räcker det inte att spara till sin egen resa. Som funktionsnedsatt med personlig assistent måste man också betala för sina assistenters biljetter. Detta innebär i praktiken att det näst intill är omöjligt att åka utanför kommunens gränser. Det blir helt enkelt för dyrt. Drömmar går i kras och resan ställs in. Så får det inte vara.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387) är en kompletterande rättighetslag för att garantera en person med funktionsnedsättning goda levnadsvillkor. En av LSS-lagens insatser är personlig assistans, ett personligt utformat stöd med syfte att den enskilde ska få hjälp med sina grundläggande behov och få ökade möjligheter till ett självständigt liv. LSS-lagen innehåller dock inga bestämmelser som säger att kommunerna ska ersätta de kostnader som kan uppstå för personliga assistenter i samband med enstaka resor utomlands och i Sverige.

Tidigare har det inte funnits ett tydligt ställningstagande till om och hur kostnader som uppstår för personliga assistenter vid resa ska ersättas. Önskemål om ersättning vid resor har hanterats i verksamheten med individuella bedömningar av den enskildes behov och helhetssituation. Eventuellt har beviljande av ersättning skett utifrån dessa bedömningar.

Majoriteten i vuxennämnden väljer nu att göra en generös tolkning av LSS-lagen. På torsdag beslutar vi om att inrätta ett generellt system för att möjliggöra en ersättning av kostnader som uppstår för medföljande assistenter vid resa när vuxenförvaltningen är utförare.

Förslaget innebär att en andel av assistansersättningen läggs i en gemensam pott från vilken den enskilde kan ansöka om ersättning för kostnader som uppstår när hon/han reser med assistenter som medföljare. På detta sätt möjliggörs att resor och rekreation kan bli en naturlig del av livet utan att den enskilde personen får orimliga merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. Den grundläggande inställningen för oss är att den enskilde ska ges möjlighet att ha med sig medföljande assistenter till det resmål den enskilde själv vill och har råd att åka till.

Personer med funktionsnedsättning ska inte längre vara beroende av stor plånbok eller engagerade anhöriga för att kunna åka utanför kommunens gränser. Den rödgröna majoriteten i Eskilstuna väljer att möjliggöra detta. Valet är vårt, andra kommuner gör det inte. Nu gör vi vad vi kan för att kompensera en bristfällig lagstiftning, för ingen kommunmedborgare ska behöva sitta i kommunarrest på grund av funktionsnedsättning.

Mikael Edlund (S) Ordförande Vuxennämnden

Joel Hamberg (V) Vice ordförande Vuxennämnden

Lena Ilhag (MP) Ledamot Vuxennämnden

Kopiera länk