artikel

Majoriteten gör en historisk jobbsatsning

Idag presenterade Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöparitet en historiskt stor jobbsatsning. Tillsammas med Arbetsförmedlingen satsar Eskilstuna kommun 100 miljoner kr per år under de närmsta tre åren på att få fler i jobb inom välfärden och företag. Målet är att 1000 arbetslösa personer ska få jobb.

Maria Forsberg och Maria Chergui presenterar majoritetens jobbsatsning

– Med denna satsning går Eskilstuna kommun före och ta ansvar. Vi vill bryta långtidsarbetslösheten och jobben ska i första hand erbjudas unga vuxna och familjer med barn under 18 år som är fast i ett försörjningsstöd, säger Maria Forsberg (V) ordförande i den arbetsmarknadspolitiska beredningen.

– En av de viktigaste insatserna för att motverka barnfattigdom är att föräldrar har ett arbete. Att också motverka den höga ungdomsarbetslösheten är avgörande för att arbetslösheten inte ska bita sig fast och det är oerhört viktigt att dagens ungdomar tidigt ska kunna få arbetslivserfarenhet och känna hopp inför framtiden. Därför är denna stora jobbsatsning viktig för alla men särskilt viktig för ungdomar och barnfamiljer eftersom vi idag har många ungdomar och barnfamiljer som är arbetslösa säger kommunalråd Maria Chergui.

För att få varaktig effekt ska jobb kombineras med studier, kompetenshöjande insatser och jobbsökaraktiviteter. Tanken är att kommunens förvaltnignar och bolag ska ta fram jobb som skapar ett mervärde i verksamheterna.

– Personalen måste få ägna sig åt sitt kärnuppdrag. Vi vet att genom åren har fler och fler arbetsuppgifter lagts på personalen och idag ägnar sig exempelvis en undersköterska åt betydligt mer än vård och omsorg. Genom den här satsningen så vill ge jobb till fler och samtidigt ge möjligheter till personalen att göra det de blev anställda för. Detta är i grund och botten en stor välfärdssatsning, säger Maria Forsberg

I projektet kommer det att vara en rekrytering och ett ansökningsförfarande så att man matcher rätt person till rätt jobb. Utslussningen och uppföljningen kommer också att ske för att nå bästa effekt.

 

 

 

 

 

 

Kopiera länk