Debatt

Debattartikel i Eskilstuna-Kuriren den 13 dec

Ersätt soldaterna i Afghanistan med bistånd

I snart elva år har Sverige deltagit i den Natoledda ISAF-insatsen i Afghanistan. Under dessa elva år har våldet eskalerat, spridit sig till allt större delar av Afghanistan och krävt allt fler dödsoffer.

Enligt FN dödades 3 021 civila afghaner under 2011. Den fred som ISAF ska främja har blivit allt mer avlägsen. Det märks även här i Eskilstuna och i Sörmland genom de afghanska flyktingar som kommit hit på flykt undan kriget.

Den militära insatsen i Afghanistan är ett misslyckande. Ju förr vi vågar erkänna detta och dra konsekvenserna av det, desto bättre. Trots det vill nu regeringen med stöd av S och MP än en gång förlänga den svenska militära insatsen i landet.

Afghanistans historia visar att det inte finns en militär lösning på landets problem. Det har inte minst blivit tydligt under det senaste decenniet. I Sverige växer opinionen mot vårt deltagande i USA:s krig i Afghanistan. Och vi ser nu hur allt fler andra länder avvecklar sina militära insatser.

Holland drog tillbaka sina trupper 2010. Storbritannien har i år stängt flera baser och Frankrike kommer att ha lämnat vid årsskiftet 2012/13. Samtidigt har regeringen, S och MP beslutat att förlänga den svenska insatsen ytterligare ett år och öppnat för att Sverige ska ha militär trupp i Afghanistan även efter 2014. Med rätta kan man fråga sig om Sverige ska bli det sista landet med trupp i Afghanistan?

18 december röstar riksdagen om att förlänga den svenska militära insatsen i Afghanistan. Vänsterpartiet kommer då att rösta för att de svenska soldaterna tas hem under nästa år och ersätts med bistånd. För behoven är enorma av stöd för att barn ska kunna få utbildning, för att skapa arbetstillfällen för de unga afghanerna och minska mödradödligheten. Vi vill också att Sverige tydligt ger ett politiskt stöd till försöken till freds- och försoningsprocess. Bara så kan vi bidra till en långsiktig fred.

Särskilt viktigt är det att Afghanistans kvinnor inkluderas i fredsprocessen så att deras inflytande och rättigheter inte förhandlas bort. Erfarenheten från andra länder visar dessutom att fredsförhandlingar där kvinnor deltar leder till en mer hållbar fred. Vänsterpartiet har därför krävt en svensk handlingsplan för hur vi kan stärka Afghanistans kvinnor och garantera att de får ökat inflytande i fredsprocessen.

I takt med att säkerhetsläget i Afghanistan försämrats har Sverige och andra länder sänkt sina ambitioner. Nu handlar allt om att inte äventyra stabiliteten.

Kvinnors rättigheter har hamnat långt ned på dagordningen. Samtidigt organiserar sig allt fler kvinnor för att kämpa för sina rättigheter. Vi vill att Afghanistans kvinnor ska känna att de har en allierad i vårt land, men då krävs att Sveriges Afghanistanpolitik i grunden förändras.

Hans Linde (V)
Utrikespolitisk talesperson

Maria Chergui (V)
Kommunalråd Eskilstuna

Kopiera länk