artikel

Maud Ekman studerar snöröjningen i Eskilstuna

Som ett led i Vänsterpartiet Eskilstunas Demokrativeckan har Maud Ekman, ledamot i Stadsbyggnadsnämnden, besökt stadsbyggnadsförvaltningens gatuavdelning för att bli informerad om hur organisationen kring snöröjningen ser i Eskilstuna.        

– Vi åkte bland annat för att titta på vad en inhyrd väghyvel åstadkommit under förmiddagen på vägen längs ån efter Munktellområdet. Gatuavdelningen har lånat en 30 år gammal väghyvel från Volvo och den gick sönder idag (men kommer att lagas innan den återlämnas). Alla väntar nu på den nya väghyvel som kommer att tas i bruk inför nästa vinter – en bra investering!, säger Maud Ekman 

Snöröjning i Eskilstuna
Snöröjning i Eskilstuna

Ett aktivt arbete pågår även då det inte är ett akut snöröjningsläge. Den här veckan så arbetar man med att köra bort snövallar och skrapa vägarna så att det inte ska bli problem när vädret blir mildare. Personal från AMA jobbar med att finputsa för hand vid cykelställ och liknande svåråtkomliga lägen.

Maud kan konstatera att den här vintern har snöröjningen fungerat bättre än den förra med tidigare utryckning vid pågågende snöfall och prioritering av gång- och cykelvägar för att undvika skador för oskyddade trafikanter. Bussgatorna har också prioriterats och fungerat bra. De klagomål som trots allt kommit har mest handlat om snövallar framför utfarter från villor och garage, men det är inte snöröjarens uppdrag att ta hand om detta. Ofta känner villaägarna inte till att det förhåller sig så, och många äldre som bor i villa kan ha svårt att få hjälp med snövallen.

-Vinterns hjältar är stresståliga och jobbar hårt för att vi ska kunna ta oss fram i staden på ett säkert sätt!, säger Maud Ekman.

Kopiera länk