artikel

Vänsterpartiet gör skillnad i landstingspolitiken

Vänsterpartiet Eskilstuna höll ikväll en utbildnings- och inspirationsträff för medlemmarna om Vänsterpartiets politik i Landstinget Sörmland. Gruppledare Maud Ekman och Alar Kuutmann, en av två politiska sekreterare var på plats tillsammans med ett tjugotal medlemmar i Eskilstuna.

Maud Ekman och Alar Kuutmann
Maud Ekman och Alar Kuutmann

– Vänsterpartiet har under denna mandatperiod drivit på för en bättre sjukvård i Sörmland och bättre arbetsvillkor för personalen. I två år tidigare än den politiska majoriteten föreslog Vänsterpartiet en skattehöjning för att möjliggöra nödvändiga förbättringar inom en rad olika områden. Vi konstaterar också att Vänsterpartiet fått igenom mycket av den politik som vi drivit under mandatperioden vilket är glädjande, säger Ekman.

Medlemsutbildning om Landstinget Sörmland
Medlemsutbildning om Landstinget Sörmland

Att detta också stämmer i praktiken kan man konstatera när man går igenom den politiska majoritetens förslag som man lagt för att kunna bli Sveriges friskaste län.

– När den politiska majoriteten nu genomfört en skattehöjning med 60 öre, som Vänsterpartiet röstade för, konstaterar vi att majoriteten nu beslutat om ett flertal områden som vi drivit under denna mandatperiod, berättar Ekman.

Politik och förslag som Vänsterpartiet har drivit och som man har fått igenom återfinns inom följande områden:

 • Fler utbildningsplatser för ST-läkare
 • Införande av Kultur på recept
 • Mer resurser till hälso
 • Kollektivtrafik mellan sjukhusen
 • Hälsoundersökningar
 • Äldresköterskor och geriatrikutbildning
 • Förbättrad tillgänglighet
 • Mobila team inom psykiatrin
 • Förstärkning inom specialistsjukvård i hemmet
 • Friskvård för personalen
 • Hållbarhetsutveckling
 • Resursförstärkning inom hälso- och sjukvård

En av partiets medlemmar som var på plats var Ida Myrbäck.

Ida kom på utbildningen
Ida kom på utbildningen

Varför kom du hit ikväll?

– Eftersom jag arbetar inom vården tycker jag det är intressant att veta var som händer på styrande nivå. Jag ville veta mer om Vänsterpartiets politik i landstinget,

 

 

 

 

Maud och Alar var nöjda med kvällen.

– Hälsa en rättighet, ingen handelsvara. Sörmland har ett sämre utgångsläge än andra län och vi måste därför satsa mycket på förebyggande arbete. Vänsterpartiet jobbar för att avgifterna inom hälso- och sjukvården ska vara låga eller att det ska vara kostnadsfritt. Vi ser också gärna en samlokalisering av Vårdcentraler med andra viktiga samhällsfunktioner på landsbygden. Vi vill också satsa på en bättre tandhälsa, säger Ekman.

Inom kort presenterar Vänsterpartiet en ny budget för ett bättre och stärkt Landstinget Sörmland.

 

Kopiera länk