artikel

Stort intresse för Flyktingguide/Språkvän i Eskilstuna kommun

Ikväll höll Eskilstuna kommun ett informationsmöte om Flyktingguide/Språkvän i stadshuset. Joel Hamberg, Vänsterpartist och politiskt ansvarig för mångfalds- och integrationsfrågor i majoriteten inledningstalade. 

Flyktingguide i Eskilstuna kommun
Flyktingguide i Eskilstuna kommun

– Intresset var mycket stort och över 70 personer kom till träffen. Privatpersoner, kommunala tjänstemän, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, trossamfund, föreningar och andra aktörer kom och var alla engagerade. Tillsammans vill vi stärka den sociala integrationen i Eskilstuna kommun. Om detta får den spridning vi vill så kommer det att leda till integration på riktigt. Att människor träffas, har roligt, delar kunskaper och får respekt och förståelse för varandra är så mycket värt för varje individ och för Eskilstuna kommun. När en vänskap startar så får det ringar på vattnet. Det skapar kontakter och sociala sammanhand, säger Joel Hamberg, politiskt ansvarig för mångfalds- och integrationsfrågor i majoriteten.  

http://www.eskilstuna.se/sv/Senaste-nytt/Vill-du-bli-flyktingguidesprakvan/

Stort intresse för flyktingguide
Stort intresse för flyktingguide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan följer Hambergs tal.

”I Eskilstuna kommun har vi stora ambitioner att stärka integrationen och sammanhållningen mellan våra invånare. Vi gör det på många olika sätt.
Genom att satsa på utbildning och arbetsmarknadsinsatser så fler får ett arbete att gå till.
Genom att stärka människors möjligheter till delaktighet och utbildning.
Genom ett aktivt arbete för att motverka fördomar och diskriminering.
Genom att erbjuda ett rikt kultur- och fritidsutbud.
Genom att göra vår stad vackrare och mer tillgänglig.
Genom att utveckla våra stadsdelar och öppna mötesplatser.
Och genom att renovera bostäder och blanda bostadsformer 

Detta är några exempel på hur kommunen arbetar för att skapa vårt gemensamma Eskilstuna där människor har möjligheter till möten. Men vi når aldrig en sammanhållen stad bara genom goda förutsättningar.

Ska vi lyckas och uppnå integration på riktigt, är det möten mellan människor som ger förståelse och respekt för varandra, som är nyckeln dit.

Jag är övertygad om att Flyktingguide, eller Språkvän med ett annat ord, är en stor möjlighet i detta arbete – att få människor att träffas och komma närmre varandra. Våra ambitioner är att tusentals kommuninvånare ska inse vinsten med att vilja träffa en ny person med en annan bakgrund och ett annat språk. Det är en vinst både för samhället, för medmänniskan och för sig själv. Därför är jag väldigt glad för att alla ni engagerade medborgare, myndigheter och organisationer är här ikväll!    

2006 inleddes arbetet med flyktingguide i Eskilstuna. Vi arbetade då i mån av tid men fick bra respons. Många kommuninvånare har gjort fantastiska och långvariga insatser som flyktingguider och kontakterna har övergått i vänskap. Idag har vi redan 90 Flyktingguider i kommunen och flera av er är här ikväll och ska dela med sig av era erfarenheter. Det ser jag verkligen fram emot!

Vi är dock långt ifrån nöjda och vi vill skapa en större sammanhållning och bättre förutsättningar för våra nya medborgare i vår kommun. Därför utvecklar Eskilstuna kommun nu integrationsarbetet och verksamheten med Flyktingguide. Vi gör det med stöd av politisk vilja, engagerade tjänstemän samt ambitioner och ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen vilket är viktigt.

Under de kommande åren ska vi också ta chansen att stärka resurserna ytterligare för denna viktiga möjlighet till en bättre integration. 

Människor flyttar mellan våra sörmländska kommuner och vi vill utveckla hela Sörmland. Vi har därför ställt frågan till alla sörmländska kommuner och tagit ett initiativ till ett regionalt nätverk kring Flyktingguideverksamheten. För oss handlar det här om ett långsiktigt arbete där vi strategiskt måste jobba uppsökande för att hitta nya guider och personer som känner att man vill träffa en språkvän. Här måste vi jobba brett och med olika metoder.

Hur väl vi lyckas är mycket upp till vilken spridning vi kan få av detta? Vi vet också av erfarenhet att ”Mun mot mun-metoden” fungerar bra.

Därför är min ambition att alla ni härinne efter idag antingen kommer att bli Flyktingguide eller vill ha en Språkvän. Men ni blir också viktiga ambassadörer att sprida möjligheten att både kunna bli eller att kunna få en Flyktingguide i vår kommun. Jag lovar att ni kommer få mycket glädje, kunskap och energi tillbaka.”

Kopiera länk