Debatt

Debattsvar i Eskilstuna-Kuriren 19/4: Vänsterpartiet följer svenska folket

http://ekuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1752811-vansterpartiet-foljer-svenska-folket

Vänsterpartiet följer svenska folket

Torbjörn Olsson och Petter Söderblom svarar den 15/4 på vår debattartikel; Moderaterna följer Vänsterpartiet (23/5).

I den välkomnade vi att Moderaterna nu backar när det gäller att införa tvångs-LOV i kommunerna och att man även ser att delar av ­dagens privatisering av välfärden, som ­tillåter avancerad skatteplanering, är ett problem. Det mest intressanta med Olsson och Söderbloms svar är dock att de inte bemöter just detta. De vill helt enkelt inte ta i frågor som ­Moderaternas egen välfärdsgrupp uppmärksammat. Det tyder antingen på att man själv inte håller med eller att man inte är pålästa.

I stället fortsätter Moderaterna i ­Eskilstuna sin bana som privatiseringsivrare. De hyllar det privata och tvivlar på den vård, skola och omsorg som bedrivs av kommunens hårt arbetande personal.

De ifrågasätter också hur Vänsterpartiet ser på mångfalden inom välfärden, trots att de är väl medvetna om att vi välkomnar att andra aktörer bedriver vård, skola och omsorg, men utan vinstuttag. Det måste dock vara upp till kommunen att avgöra om det finns ett behov av en ny verksamhet. Så är det inte i dag då en friskola kan tillåts starta och bedriva skola på en lukrativ marknad, med höga vinstuttag som följd, trots att kommunen sagt nej.

Inom svensk politik är Vänsterpartiet garanten för att skattepengar ska användas på bästa sätt och utan vinstuttag. Faktum är att de stora jättarna, Attendo och Carema, äger 50 procent av all privat vård och omsorg i Sverige.

Mindre aktörer slås ut. Bolagen inom välfärden gör i dag vinster på runt 30 procent, övriga aktörer i genomsnitt 7 procent. Det finns heller inga belägg för att privatiseringar leder till en högre kvalitet inom äldreomsorg eller skola. I stället vet vi att personaltätheten är lägre och arbetsvillkoren sämre. Fakta som Moderaterna inte berör.

SOM-institutets färska undersökning visar ett kompakt motstånd från väljarnas sida när det gäller vinst­uttag i välfärden. Folkets åsikt i frågan är partiövergripande och har aldrig varit så tydlig. Men om Moderaterna i Eskilstuna får styra, så kommer dina skattepengar till skola, vård och omsorg i stället att gå till vinster i risk­kapitalbolag.

I vår kommun där Vänsterpartiet är med och styr så låter vi i stället eskilstunaborna och svenska folkets åsikt i frågan styra. Vinstuttag hör inte hemma i välfärden. Pengarna ska gå till skola, vård och omsorg.

Joel Hamberg (V) heltidspolitiker med ansvar för äldreomsorg

Maria Forsberg ordförande Vänsterpartiet Eskilstuna

Kopiera länk