Kommunalt

Uppdrag: skapa 100 jobb ”Att få ut tolv laxar efter skatt är en stor skillnad mot idag”

Artikel från Eskilstuna-Kuriren den 18 juni 2013

Majoriteten kraftsamlar för att skapa jobb åt personer med psykiska handikapp. Målet: 100 personer ska gå från sysselsättning på daglig verksamhet till anställningar i kommunen.

I Eskilstuna finns ungefär 400 personer med psykiska och begåvningsmässiga handikapp som omfattas av daglig verksamhet eller jobbliknande sysselsättning enligt LSS.

Många av dem skulle med rätt hjälp och insatser kunna komma in på en helt vanlig arbetsplats. Det bedömer Mikael Edlund (S), ordförande i vuxennämnden, och Joel Hamberg (V).

Med hela den politiska majoriteten i ryggen lägger de ikväll fram ett så kallat ändringsyrkande till kommunfullmäktige. Av det framgår att Eskilstuna kommun åtar sig att skapa 100 trygghets- och lönebidragsanställningar till personer med psykiska funktionshinder.

Det är anställningsformer som innebär att arbetsgivaren får lönebidrag från staten som kompensation för att arbetstagaren inte kan arbeta lika fort som andra anställda.

– I och med det här betslutet förstärker vi samarbetet med Arbetsförmedlingen. Kommunen tar sitt ansvar och förhoppningsvis kan det leda till att det privata näringslivet också väljer att anställa personer med handikapp, säger Mikael Edlund (S).

De kommunala förvaltningarna och bolagen får nu i uppdrag att vaska fram arbetstillfällen inom sina verksamheter.

– Det kan handla om jobb inom parkförvaltningen, kontorsarbete, ja vad man nu ser att det finns för behov.

Jobbsatsningen beräknas kosta tre till fem miljoner kronor för kommunens del. Kostnaderna kan hållas nere i och med att Arbetsförmedlingen går in och kompenserar upp till 80 procent av lönen för de 100 arbetstagarna.

En viktig satsning, inte minst för invididen, påpekar Joel Hamberg.

– Jag vill säga att det handlar om ett förändrat synsätt. I stället för omhändertagande vill vi ge de här personerna möjlighet att bli en del av arbetsmarknaden. Att ha ett arbete, en lön och en pensionsgrundad inkomst är oerhört viktigt för individens självkänsla.

Den som enligt ett LSS-beslut har rätt till daglig verksamhet uppbär antingen aktivitetsstöd eller sjukersättning. En anställning inom kommunen skulle generera en avsevärt större inkomst.

– Att få ut tolv laxar efter skatt är en stor skillnad mot idag, säger Joel Hamberg.

Kopiera länk