Debatt

Debattsvar i EK 22 aug 2013: Moderaterna vilseleder om arvoden

Moderaterna vilseleder om arvoden

http://ekuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1882933-m-vilseleder-om-arvoden

Den 20 augusti fanns en debatt­artikel från Moderater­na och ett svar från Jimmy Jansson (S) angående höjt arvode för ordförande i Parken Zoo. Då direkta felaktigheter och personliga påhopp före­kommer måste Vänsterpartiet förtydliga.

Den 8 maj 2013 fattade Jimmy Jansson ordförandebeslut om att låta arvodeskommittén se över arvodena i Parken Zoo AB (PZ) och i Torshälla­ Fastighetsbolag AB (TFAB). Kommittén, bestående av alla fullmäktiges partier, återkom i augusti. Förslaget, som alla inklusive M enhälligt stod bakom, var att justera arvodena uppåt utifrån uppdragens omfattning. I dag har de båda ordförandena samma arvode som en andre vice ordföranden i Kommunfastigheter eller i Eskils­tuna Energi och miljö. Ansvaret och arbetsbördan är betydligt större­ på en ordförande i en styrelse än på en andre vice ordförande.

Moderaterna påstår, helt felaktigt att Tommy Hamberg själv höjer sitt eget arvode. Det är fel. Kommunfullmäktige beslutar om arvoden. Anmärkningsvärt är också att Jari Puustinen och Annelie Nyström går emot sin egen representant i arvodeskommittén och dessutom endast kritiserar höjningen av arvodet i PZ. Ordföranden i PZ har ett ansvarfullt uppdrag som kräver mycket tid, liksom ordföranden i TFAB. M tycks inte ha något att anmärka på höjningen av arvodet i TFAB, bara på ordföranden i PZ. Arvode sätts för en funktion – inte för en person, något M inte förstår. Det visade M tidigare i år, då man delade ut arvode inom M, till så kallade talespersoner utan någon specifik funktion eller ansvar. Till saken hör att dessa arvoden är högre än vad som i dag innehas av ordföranden i PZ och TFAB.

Moderaternas nya ställningstagande bygger på populism. Eller anser ledningen i M att en ordförande i PZ har samma omfattning i sitt uppdrag som en andre vice ordförande i ett annat bolag eller för den delen en så kallad talesperson för M i till exempel vuxennämnden?

PZ har ett jobb att göra. Det är styrelsens ansvar att genomföra dett­a. Locka fler besökare, bredda verksamheten och se över kostnader. M:s enda förslag kring PZ är en försäljning, några andra seriösa förslag har vi inte sett.

V står bakom Tommy Hamberg fullt ut. Vi står också bakom principen att varje parti är suveränt att välja sina representanter. Vi förväntar oss att övrig­a partier delar samma­ princip. Vi är förundrade inför Jimm­y Janssons (S) uttalanden, både vad gäller val av politisk ordförande och eventuell förändring av ägarstrukturen kring PZ. Den 14 februari nominerade­ nämligen Jimmy Jansson, Magnus Johans­son (Mp) och Maria­ Chergui, i ett pressmeddelande, Tommy Hamberg till ordförande i PZ. I fullmäktige i maj beslutade sedan S, Mp och V att man vill se ett långsiktigt kommunalt ägande av PZ. Vi förväntar oss att Social­demokraterna, med Jimmy Jansson i spetsen står fast vid det i dag, tre månader senare. Parken Zoo är viktigt för Eskilstuna, nu och i framtiden, och behöver arbetsro för att lyfta besökstalen och för att utveckla verksamheten.

Maria Forsberg (V) Ordförande

Maria Chergui (V) Kommunalråd

Kopiera länk