artikel

Hans Linde till Eskilstuna och Fair Trade Forum

Sverige och Vänsterpartister – varmt välkomna till solidariska Eskilstuna och Fair Trade Forum, som den 4-5 oktober arrangeras av Eskilstuna kommun. Forumet är Sveriges största mötesplats för etisk och rättvis handel. Mer än 60 programpunkter, framstående föreläsare och 30 utställare är alla välkomna att ta del av.

Hans Linde besöker Erskilstuna och Fair Trade Forum
Hans Linde besöker Erskilstuna och Fair Trade Forum

Vänsterpartiet Eskilstuna säger också varmt välkommen till Hans Linde, Vänsterpartiets gruppledare och utrikespolitiska talesperson! På lördag kl 15.00 på Munktell Science Park kommer Linde att debattera frågor som rör hållbar utveckling, EU:s handelsregler samt möjligheter och hinder för småföretag i Syd. Inför debatten fick Vänsterpartiet Eskilstuna en pratstund med Linde.

Varför kommer du och Vänsterpartiet till Fair Trade Forum i Eskilstuna?

– För Vänsterpartiet är den internationella solidariteten central och vi vill att världens fattiga och förtryckta ska känna att de har en vän och allierad i Sverige. Ska vi lyckas utrota fattigdomen och minska klyftorna i världen måste handeln bli rättvis. Fair Trade är därför ett viktigt initiativ som förändrar i människors vardag runt om på jorden, säger Linde.

Finns det orättvisor i världen idag kopplat till handel och på vilket sätt bidrar Fair Trade och Vänsterpartiets politik till en mer rättvis värld globalt?

– Orättvisa handelsregler och plundring av naturresurser i Syd är en av
huvudförklaringen till att över en miljard fortfarande lever i fattigdom på
jorden. Den handelspolitik som EU idag för bidrar till att öka dessa problem
eftersom man konsekvent sätter det europeiska näringslivets intressen före
arbetet för att minska fattigdomen. Idag ligger fokuset inom handelspolitiken
ensidigt på frihandel, säger Linde

– För Vänsterpartiet är istället utgångspunkten att handeln
måste bli mer rättvis. Därför har vi lagt en lång rad förslag om hur
handelsregler och avtal kan förändras för att bidra till fattigdomsbekämpning.
Vi stödjer också Fair Trades arbete och har i flera kommuner arbetat för man ska bli Fair Trade City och att man ska gynna Fair Trade-varor vid offentlig upphandling. Eskilstuna kommun är ett gott exempel, fortsätter Linde.

Hela programmet nedan.
http://www.fairtradeforum.se/

Vi ses i Eskilstuna!

Kopiera länk