Debatt

Debatt Eskilstuna-Kuriren 16/7: Välfärd utan vinstuttag

Maria Chergui, (V) kommunalråd och Joel Hamberg (V), heltidspolitiker med ansvar för äldreomsorg

Vänsterpartiet är mot att riskkapitalbolag gör enorma vinster på vår gemensamma välfärd – skola, vård och omsorg. Undersökningar visar att vi inte är ensamma – åtta av tio i Sverige är mot vinstuttag i välfärden.

Detta gäller även 63 procent av borgerliga väljare. Vänsterpartiet är däremot helt ensamma som parti att dela svenska folkets åsikt – en välfärd utan vinstuttag.

Under Almedalsveckan presenterade Vänsterpartiet en modell för en välfärd fri från kommersiella intressen. Förslagen gäller skattefinansierad skola, förskola, äldreomsorg och vård. Vänster­partiet vill lagstifta om att skattepengar för väl­färden inte går till vinstdrivna före­tag.

Förslaget innebär att bolag som bara är ute efter vinst får tjäna sina pengar någon annanstans, samtidigt som vi fortfarande kan ha olika slags utförare att välja på. Vår utgångspunkt är att välfärden och vi människor inte ska bemötas utifrån hur lönsamma vi anses vara utan utifrån vilka behov vi har.

Tar man bort de kommersiella intressena skapas fokus på välfärdens kvalitet och jämlikhet. Det är det som ska styra välfärden, inte vad som ger mest vinst till ägarna.

Dagens vinstdrift innebär att välfärden varje år läcker åtta miljarder kronor, pengar motsvarande 20 000 jobb. Resurser som behövs i välfärden. I stället för vinstuttag ska eventuella överskott stanna i verksamheten genom att återinvesteras eller sparas. Varken vinstutdelning eller dolda vinstuttag ska vara tillåtet, till exempel via intern prissättning, lån inom koncern eller liknande.

Befintliga företag som vill vara med och utveckla välfärden kan välja att omvandlas till exempelvis aktiebolag med vinstutdelningsbegränsning. En bolagsform som finns i dag och som effektivt får bort vinstintresset från välfärden. Vi säger inte heller nej till att t ex kooperativ bedriver skola, vård eller omsorg men det är upp till varje kommun eller landsting att avgöra om behov av ytterligare aktörer finns.

Beslut om en ny verksamhet ska få starta eller ej ska tas i kommunen eller landstinget av demokratiskt valda representanter. Vi vill därför ta bort de lagar som i dag ger icke-offentliga aktörer rätt att själva bestämma var och när de startar vissa skattefinansierade välfärdsverksamheter. Demokratiska beslut och noggranna bedömningar av behoven blir en förutsättning för att ge skattepengar till nya, icke vinstdrivna välfärdsverksamheter. Så skapar vi en jämlik välfärd och värnar skattemedlen.

Förslagen gäller skattefinansierad skola, förskola, äldreomsorg och vård. Om någon vill starta verksamheter som finansieras privat står det dem fritt att göra så.

Vi vill se en välfärd där pengarna stannar i hemtjänsten, på vårdcentralen och på förskolan. En gemensam välfärd där vi kan anställa fler och där behovet är det som styr när och var en ny verksamhet ska starta.

Maria Forsberg ordförande Vänsterpartiet Eskilstuna

Maria Chergui (V) kommunalråd

Joel Hamberg (V) heltidspolitiker med ansvar för äldreomsorg

Kopiera länk