Debatt

Debattsvar i Eskilstuna-Kuriren 24/7: Demokrati kräver fortfarande att man deltar

Joel Hamberg samtalar med boende på Marielund om livet i Eskilstuna som äldre

Kim Fredriksson (SD) undviker i sitt debattsvar i Eskilstuna-Kuriren 18/7 det faktum att det är ett problem att endast delta 7 av 17 gånger i Vuxennämnden och samtidigt anse sig ta ansvar för äldre och funktionsnedsatta.

 Han bemöter heller inte att SD:s representant inte deltagit i någon diskussion eller yrkat på något eget förslag. Kims och SD:s svar visar i stället att de anser att det är ok av demokratiskt valda representanter att inte delta, skaffa sig information och vara delaktiga i beslut.

Vid alla 17 nämndmöten i Vuxen­nämnden har representanter från Vänster­partiet varit närvarande, ställt frågor och aktivt deltagit i diskussioner.

Kim oroar sig för vårt underskott – det gör vi med. Om SD varit delaktig i Vuxennämnden så hade ni vetat att vi ser över alla våra verksamheter, att vi i år till­skjuter 8 miljoner på funktionshinderssidan för att nästa år öka budgeten med 16,5 miljoner i ram och att det beräknade underskottet i dag inte ligger på 37 utan 28 miljoner.

SD anser att man tar ansvar genom att lägga mer pengar på Vuxennämnden än majoritet och opposition. Frågan är hur ni får fram miljonerna? Inte är det från om det byggs om ett torg eller inte, inte på uppbyggnaden av Stadshotellet eller från en New York-resa som du vill få det att låta som. Du vet mycket väl Kim att pengar som man lägger på investeringar endast till en liten del kan läggas på drift.

Kim låt oss hålla oss till fakta. SD vill spara 20 miljoner på Arbetsmarknads- och familjenämnden under 2013 och samtidigt genomföra 13 prioriteringar – till exempel Komvux för alla som behöver läsa upp sina betyg och kommunalt behandlingshem för missbrukare. Förslag som kostar pengar och snarare kräver en högre budget än en lägre. I en kommun kan man inte behandla pengar som monopolpengar och lova allt till alla. Det är inte seriöst.

Enligt dig gör ni besök och träffar brukare och personal. En nyfiken fråga – vilka verksamheter inom Vuxenförvaltningen har ni besökt? Vi har däremot gjort ett stort antal besök, exempelvis i hemtjänst, kök, matlag, boenden, öppen verksamhet, arbetet och daglig sysselsättning.

Besöken har vi gjort för att lära, träffa brukare och personal. Men lika viktiga som besöken är att få information om ekonomi och kvalitetssäkring, vetskap om hur personalen mår och hur brukarna upplever bemötande och service – listan kan göras lång på all information som ni valt bort och inte värderar.

Faktum kvarstår – ni har deltagit 7 av 17 gånger på Vuxennämnden och det är inte ett problem för er. Nej Kim det är tydligt att SD inte anser att demokrati kräver att man deltar.

Joel Hamberg (V) Vice ordförande i Vuxennämnden

Maria Forsberg (V) Ledamot i Vuxennämnden

Kopiera länk