Debatt

Debatt i Folket 14/10 – Våga vara modig

Maria Forsberg och Joel Hamberg

Eskilstuna utvecklas positivt. Samtidigt är många personer arbetslösa och utgifterna för försörjningsstöd höga. Ett problem för både individer, familjer och samhället. En allt för enkel och felaktig förklaring många tar till är att skylla Eskilstunas utmaningar på invandring. Ni har alla hört; ”Vi kan inte ta emot fler, vi måste ta hand om våra egna först.” Dessa röster utvecklar inte Eskilstuna, får inte människor att komma närmre varandra och bidrar inte till att fler blir anställda. Effekten blir motsatt – grupper ställs mot varandra och människor får svårare att nå egen försörjning.

Ta bort Eskilstunas invandring – köp då en kommun med negativ befolkningsutveckling, färre företag och restauranger, brist på läkare och vårdpersonal och betydligt sämre framtidspotential än idag.  Arbetsintegrationen går för långsamt, då det för invandrare i snitt tar 7 år att komma i arbete. Än längre för invandrade kvinnor. Vi möter ofta invandrare och bilden är densamma – människor som inget hellre vill än att arbeta, göra rätt för sig och betala skatt. Arbete, arbetskamrater och språk är avgörande faktorer för en lyckad integration.

Förra veckan träffade vi en framgångsrik företagare i Eskilstuna. Han berättade om det ekonomiska och sociala värde företaget får med mångfald i personalgruppen. För hans företag är utgångspunkten att mångfald är ett konkurrensmedel som berikar och ökar företagets vinst. Han ser att utveckling hämmas då vi är och tänker för lika. Vi träffade också en annan företagare i behov av personal som inte vågade rekrytera personer med utländsk bakgrund, trots god utbildning. Skälet var oro för kund. Två bilder av samma verklighet. Frågan är hur vi får den första bilden att bli allmängiltig och därmed skapa en större tillväxt i samhället?

Ska Eskilstuna lyckas måste vi ändra våra attityder och se människor som unika individer. Visst känner du personer med utländsk bakgrund? Vänner, arbetskamrater, kanske lagkamrater – personer du möter i din vardag. Människor du gillar och har respekt för. När du ser mannen på stan, kvinnan i anställningsintervjun eller killen i krogkön på samma sätt som du ser dina vänner, då har vi lyckats.

Kommunen måste ta ett större ansvar och vi har politiska mål och ett pågående arbete för detta. Näringslivet och myndigheter har stor potential att anställa fler personer med utländsk bakgrund. Många företag skriker efter arbetskraft, exempelvis ingenjörer. Samtidigt visar kommunens statistik från år 2010 att av 5000 hushåll med försörjningsstöd hade 800 en högskoleutbildning och 2200 en gymnasieutbildning, många av dem personer med utländsk bakgrund.    För oss är ett utökat samarbete mellan kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa och näringsliv kring varje individ nödvändigt för att matcha rätt mot arbetsmarknaden. Vi måste sänka trösklar och ta tillvara människors kompetens och utbildning. Samtidigt spelar det ingen roll om inte chefer inom näringsliv och offentlig sektor i större utsträckning ser värdet i att anställa personer med utländsk bakgrund.

Våga ifrågasätt dina fördomar och närma dig dina medmänniskor. Våga följa Eskilstunas vision – var modiga och utmana, välkomna olikheter och idéer samt ta ansvar för en trygg och hållbar framtid. Alla har ett ansvar då vi tillsammans är Eskilstunas framtida medborgare, personal, kunder, brukare och kollegor.

Maria Forsberg (V) Ordförande i Arbetsmarknads- politisk beredning

Joel Hamberg (V) Ansvarig för integration och mångfald i majoriteten

 

Kopiera länk