artikel

Vänsterpartiet utvecklas

 

Utvecklingsmöte hos Vänsterpartiet Eskilstuna

Vänsterpartiet befinner sig i en kraftig förändrings- och utvecklingsprocess. Mycket är på gång såväl politiskt som organisatoriskt. Bland annat jobbas det intensivt på ett nytt Landsbygdsprogram, ett Miljöekonomiskt program, ett Kollektivtrafikprogram, förslag kring 6 timmars arbetsdag och det görs en översyn av vår skolpolitik. 

Vi driver också nu en arbetsrättskampanj med namnet ”Vi är människor – inte maskiner”, där vi just nu besöker arbetsplatser och lyssnar på arbetstagares arbetssituation. I vår kommer konkreta förslag kring en tryggare svensk arbetsmarknad med anständiga löner och bättre arbetsvillkor. Samtidigt skapar vår politik hundratusentals nya jobb i såväl privat som offentlig sektor genom bland annat ökat bostadsbyggande, fler lärare och undersköterskor i skolan och vården och stora klimatsatsningar på energiomställning och utbyggd infrastruktur, bland annat järnvägen och fler cykelbanor.

Vi jobbar också nationellt med ”Det stora samtalet” där vi på gator, torg och i trappuppgångar lyssnar in vad våra medborgare vill att vi ska driva för politik nationellt och lokalt.

Ett internt utbildningsprogram är också färdigt och ny hemsida lanserad. Vi utvecklar också vårt internationella organ, VIPS, där vi bland annat arbetar mot Afrika. Vi ska också bli än bättre på vårt internfeministiska arbete i Vänsterpartiet och öka kvinnorepresentationen framöver i våra olika organ. Samtidigt utvecklar vi kontinuerligt lokalorganisationen och har i år fått 30 nya medlemmar, med alla olika bakgrunder och kompetens. Sörmlandsdistriktet är också i utveckling med utökat samarbete mellan lokalorganisationerna.

Tillsammans ska vi utveckla Vänsterpartiet, Eskilstuna och Sverige och vi ska växa som parti, både nationellt och i Eskilstuna. Vill du vara med på denna spännande resa, välkommen att kontakta Vänsterpartiet i Eskilstuna. Du når oss dagtid på 0739-50 89 25, på mail eller på Facebook. Hos oss finns plats för alla och alla är välkomna!
 
Ordförande Maria Forsberg, [email protected]
Kommunalråd, Maria Chergui, [email protected]
Landstingsråd, Maud Ekman, [email protected]
Politisk sekreterare, Joel Hamberg, [email protected]
Kopiera länk