Kommunalt

Besök på arbetsmarknadspolitiska projekt

Idag besökte Vänsterpartiet, tillsammans med majoriteten, tre olika arbetsmarknadspolitiska projekt i Eskilstuna. Nuevo K2, Jobbtrappan och Romane Bucha. Samtliga projekt arbetar utifrån metoden empowerment som syftar till att stärka deltagarnas självkänsla. Syftet med projekten är att deltagarna genom motivationsarbete, jobb, studier och praktik ska komma närmare arbetsmarknaden och i egen försörjning.

– Dessa projekt är oerhört viktiga då de vänder sig till människor som står långt ifrån arbetsmarknaden när de börjar projektet på grund av olika orsaker, exempelvis diskriminering, låg utbildning eller långvarigt försörjningsstöd. Jag har stor tilltro till projekten och det ska särskilt bli intressant att följa projektet Romane Bucha. Hela Eskilstuna, inklusive politiken, kommunens alla förvaltningar och bolag, våra medborgare och näringslivet måste jobba stenhårt för att ge romer likvärdiga möjligheter i livet som för icke-romer. Fortfarande idag finns en utbredd diskriminering och den är helt oacceptabel. Men vi är på rätt väg i Eskilstuna i den romska frågan då vi har en framarbetad strategi i kommunen. Framöver krävs också än tydligare politiska mål i frågan, säger Joel Hamberg, mångfalds- och integrationsansvarig inom majoriteten i Eskilstuna.   

Romane Bucha, ett arbetsmarknadspolitiskt projekt i Eskilstuna
Romane Bucha, ett arbetsmarknadspolitiskt projekt i Eskilstuna

Projektet Romane Bucha, har också syftet att förbättra romers möjligheter att komma in och integreras på arbetsmarknaden. Projektet har totalt 30 platser under perioden som sträcker sig fram till 2014. Efter en individuell planering och förberedelser får deltagarna en kommunal anställning under 10-12 månader och det är också möjligt att studera en dag i veckan under anställningen. Den avslutande perioden på 2-4 månader består framförallt av fortsatt individuellt stöd, där huvudfokus är hur deltagaren ska komma vidare till arbete, studier eller annat.

Kopiera länk