artikel

Vänsterpartiet deltar under tillgänglighetsveckan

Denna vecka anordnas Tillgänglighetsveckan i Eskilstuna. Detta sker genom ett samarbete av många föreningar inom funktionshindersrörelsen i Eskilstuna. Det tycker Vänsterpartiet i Eskilstuna är mycket bra och kommer genom kommunpolitiker och medlemmar att ta del av aktiviteter under veckan. Visa ditt stöd för förbättrad tillgänglighet i Eskilstuna och gå med Vänsterpartiet under Tillgänglighetsmarschen på lördag den 1 juni. Samling i Smörparken 10.15, avgång 10.30.

Igår frågades Joel Hamberg, vice ordförande i Vuxennämnden och vice ordförande i Rådet för funktionshinderfrågor ut under temat ”Otillgänglighet och diskriminering” utanför ABF. Många intresserade passade på att stanna till och lyssna.

– Eskilstuna ska vara en tillgänglig och öppen kommun där ingen diskrimineras utifrån exempelvis en funktionsnedsättning. När år 2010 var slut hade kommunen byggt bort alla enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighetsanpassar kontinuerligt våra verksamhetslokaler och bostadsbestånd. En tillgänglighetsguide finns också på kommunens hemsida efter att vi gjort en översyn av 486 offentliga lokaler, både kommunala och privata, ut ett tillgänglighetsperspektiv, säger Joel Hamberg, ansvarig för mångfaldsfrågor inom majoriteten i Eskilstuna.

Joel Hamberg samtalar under Tillgänglighetsveckan
Joel Hamberg samtalar under Tillgänglighetsveckan

På nationell nivå driver Vänsterpartiet att otillgänglighet ska vara grund för diskriminering vilket är mycket bra.

– I dag utestängs 100 000-tals människor med funktionsnedsättning från att delta och ta del av arbets-, kultur- och samhällslivet på grund av bristande tillgänglighet. Att inte kunna ta ett arbete, åka buss, gå på bio eller ta en fika för att arbetsplatser och offentliga miljöer saknar användbarhet är en form av kränkande särbehandling. Det är nu över 900 dagar sedan remisstiden gick ut för utredningen Fagert tal, som föreslog att bristande tillgänglighet ska räknas som en diskrimineringsgrund. I över 900 dagar har regeringen alltså förhalat frågan och vägrat ändra lagen trots att riksdagen har uppmanat regeringen att införa en sådan lag. Att få till stånd en ändring av diskrimineringslagen är ett stort och viktigt steg för att göra samhället användbart för alla människor.

säger Joel Hamberg.

 

Kopiera länk