artikel

Utbildning inom kommun, landsting och region

Vänsterpartiets storsatsning på utbildning fortsätter. Ikväll anordnades den första av tre utbildningstillfällen i en studiecirkel för nuvarande och kommande förtroendevalda. 16 personer kom vid första tillfället. Tommy Hamberg, med stor erfarenhet av uppdrag inom samtliga tre områden håller i utbildningen.

Utbildare Tommy Hamberg
Utbildare Tommy Hamberg

– Jag hoppas att kunna bidra med mina erfarenheter av statlig, landstings- och kommunalpolitik på ett sätt som gör vänsterpartiets kommande förtroendevalda väl förberedda inför nästa mandatperiod, säger Tommy Hamberg.

 

 

 

Utbildning
Utbildning

Flera nya medlemmar kom på utbildningen vilket gladde ordföranden Maria Forsberg.

– I Vänsterpartiet har vi ett pågående strategiskt utbildningsarbete. På många olika sätt och områden utbildar vi våra medlemmar och sympatisörer. Vi har som mål att växa som parti i Eskilstuna och förbereder oss på ett bra valresultat med många förtroendevalda politiker, både i fullmäktige, i nämnder, bolag, råd och beredningar, säger Forsberg.

Ida och Shabboo var med på utbildningen
Ida och Shabboo var med på utbildningen

Ida Myrbäck, född och uppvuxen i Eskilstuna är nu tillbaka i kommunen sedan januari 2012 efter studier och arbete i Uppsala och Kristianstad. Ida som är 28 år gammal och arbetar som dietist är ny medlem i Vänsterpartiet sedan i våras.

– Jag har alltid haft värderingar som stämmer överens med Vänsterpartiets och debatterat på fritiden. Men jag har aldrig aldrig tagit steget och gått med i Vänsterpartiet tidigare. Nu känns det bra att jag gått med i Vänsterpartiet då jag känner att jag får mer kunskap om hur samhället styrs och fungerar samt blir mer insatt i Vänsterpartiets politik och i Vänsterpartiets kommunala arbete.

Kan du tänka dig ett kommunalt förtroendeuppdrag i framtiden?

– Ja det kan jag absolut tänka mig, men känner att jag vill få mer kunskap och bli mer insatt i vad ett förtroedneuppdrag innebär först. Därför har jag valt att gå på dessa tre utbildningstillfällen kring kommun, landsting och region som Tommy håller i och som Vänsterpartiet anordnar och tyckte att det första tillfället var riktigt bra och lärorikt, säger Myrbäck.

Shabboo Ghobadi, eskilstunabo sedan 18 år och till vardags undersköterska inom kommunens hemtjänst var nöjd med kvällen.

– Jag är intresserad av politik liksom många av mina kompisar. Jag jobbar i kommunen och i samhället och vill lära mig mer om detta. Jag försöker vara med på mer och mer och tycker att jag lär mig mer varje dag och gång jag är med, säger Ghobadi.

En tredje ny medlem i både Vänsterpartiet och kommunen som kom i ikväll var Daniel Kullin från Över-Kalix.

Daniel Kullin, nyinflyttad från Över-Kalix
Daniel Kullin, nyinflyttad från Över-Kalix
Förtroendevalda och nya medlemmar utbildades
Förtroendevalda och nya medlemmar utbildades

– Jag kom för att öka min allmänbildning kring dessa frågor. Jag tycker det är viktigt som samhällsmedborgare att veta hur samhällsadminstrationen fungerar, säger Kullin.

 

 

Kopiera länk