artikel

Vänsterpartiet aktiva i fullmäktige

Ikväll hölls kommunfullmäktige i Eskilstuna. Vänsterpartiet representerades av Maria Chergui, Firat Nemrud, Alar Kuutmann och Maria Forsberg.

Firat Nemrud talade i frågan om fler och billigare bostäder i Eskilstuna. Han talade om vikten av fler bostäder och kritiserade regeringen för att vara passiva i frågan.

– Det som skulle vara bra för Eskilstuna vore om regeringen subventionerade byggandet av hyresrätter istället för en fortsättning av skattesänkningar för 100-tals miljarder. Då hade vi haft fler bostäder i Eskilstuna, sade Nemrud.

Firat Nemrud talar
Firat Nemrud talar

Firat Nemrud talade också i frågan om majoritetens förslag om att utöka yrkesutbildningarna inom Eskilstuna kommun.

– Vänsterpartiet har alltid prioriterat yrkesutbildningar i Arbetsmarknads- och familjenämnden i Eskilstuna. Detta trots att regeringen skurit ner anslag till vuxenutbildningar. Många av de som gått i arbetsmarknadsutbildningar har idag egen försörjning, ca 70 %, bland annat inom vård och omsorg och som busschaufförer, sade Nemrud.

– Dagens arbetsmarknad liknar inte den för 20 år sedan. Dagens arbetsmarknad kräver ny kompetens. Bland annat har tjänstesektorn har tagit större plats. Arbetslösheten är hög och konkurrensen om jobben är hård. För att man ska ha chans att få ett jobb idag behöver man ha utbildning. Yrkesutbildningar är därför viktigt och jag vill därför yrka bifall till kommunstyrelsens förslag, fortsatte Nemrud.

Maria Chergui, gruppledare för Vänsterpartiet talade om kommunens jämställdhetsarbete. Hon kritiserade Sd för deras ifrågasättande av kommunens jämställdhetsarbete och berättade sedan vad kommunen och Vänsterpartiet jobbar för varje dag.

Maria Chergui talar
Maria Chergui talar

– Vi jobbar systematiskt med jämställdhetsutveckling i Eskilstuna. Vi har arbetat med frågan länge och arbetar idag med frågan i kärnan av våra verksamheter, med jämställdhetsintegrering där vi kartlägger och analyserar alla våra verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi ger stöd i frågorna inne i våra förvaltningar och bolag idag. Vi är dock inte i mål än med vårt jämställdhetsutvecklingsarbete utan jobbar för att bli Sveriges mest jämställda kommun, sade Chergui.

 

 

Även Maria Forsberg deltog i debatten, då hon talade om det viktiga program för ett stärkt anhörigstöd som majoriteten och fullmäktige antog ikväll.

– Ordförande, ledamöter och åhörare. Stöd till anhöriga som stödjer och vårdar sina närmaste är oerhört viktigt. De makar, döttrar, söner , barnbarn, föräldrar, syskon, vänner och grannar som vill göra insatser för sina nära och kära är ovärderliga. Vi som kommun måste stödja dessa på olika sätt. Vi måste se och har redan sett att stödet skiljer sig åt beroende på vem du är och var i livet du befinner dig, sade Forsberg.

Maria Forsberg
Maria Forsberg

– Den samlade planen för anhörigstöd sträcker sig över flera förvaltningar. Det är viktigt. Den ger större möjlighet till samverkan och leder till att vi kan ut till fler med rätt stöd och med rätt innehåll, sade Forsberg vidare.

Kopiera länk