artikel

Studiecirkel kring kommun, landsting och region

Ikväll anordnade Vänsterpartiet den tredje av tre utbildningstillfällen kring kommun, landsting och region. Studiecirkeln är ett led i arbetet med att förbereda nuvarande och nya vänsterpartister att kunna ta förtroendeuppdrag framöver.
Tommy Hamberg har hållit i samtliga utbildningstillfällen och säger så här om den genomförda studiecirkeln.

Utbildning inom Vänsterpartiet
Utbildning inom Vänsterpartiet

– Det har tydligt känts att deltagarna har varit väldigt alerta och intresserade av att lära sig mer om kommuner/landsting och regioner. Både vad det gäller historik, nutid och framtid. Det känns roligt att så många medlemmar vill engagera sig i den lokala och regionala politiken, säger Hamberg.

Marcus är en av deltagarna som varit med vid samtliga tre träffar. Så här säger han om utbildningen.

– Behövlig för att få en större inblick i det praktiska kommunala och landstingsarbetet som ganska ny i vänsterpartiet. Att ha Tommy Hamberg med all hans kunskap som lärare ger otroligt mycket, sade.
Miryame Abdullapoor var också med vid samtliga tre tillfällen Även hon var nöjd med kvällen och utbildningsserien.

– Jag tycker att det har varit både lärorikt och intressant. Viktiga områden och olika frågor har tagits upp som jag har fått mycket ny kunskap kring, säger Abdullapoor.

Hamberg utbildade vänsterpartister
Hamberg utbildade vänsterpartister

 

Även Ida Myrbäck deltog flitigt vid samtliga träffar.

– För min del har utbildningen varit mycket lärorik för att få en större kunskap om hur kommun och landsting fungerar samt vad det innebär att eventuellt ha ett förtroende uppdrag i framtiden. Personligen känner jag att det väckt intresse för att bli mer insatt inom dessa områden, säger Myrbäck.

Bosse Jonsson, med uppdrag i Miljö- och räddningstjänstnämnden, var också deltagare vid samtliga tre tillfällen.

– Jag har bara varit med två gånger. Det skulle behövas väldigt mycket mer tid. Å andra sidan bra som översiktlig introduktion som man själv kan gå vidare med. Det väckte många frågor att diskuterra, man ville veta ännu mer, säger Jonsson.

Kopiera länk