Månadsarkiv: mars 2006

Feministiskt självförsvar, valpunkt 2

Rädslan att bli utsatt för övergrepp begränsar livsutrymmet för många kvinnor. Parker, gator och tunnlar upplevs som hotfulla miljöer som många undviker.
Feministiskt självförsvar är ett enkelt verktyg för att omvandla rädsla till styrka. Det bygger på mentalt, verbalt och fysiskt självförsvar för att kunna ta sig ur en hotfull situation.
Den som känner självförtroende och vet hur man kan försvara sig blir mindre rädd.

Därför kräver vänsterpartiet att alla gymnasieskolor skall erbjuda kurser i feministiskt självförsvar.
Män som hotar… Läs mer

Jobben behövs och pengarna finns

Är Vänsterpartiets förslag om 200 000 nya jobb i offentlig sektor verkligen realistiskt? Snabbfakta för den som vill tänka själv.
(Klicka på bilden för förstoring)

• 1990 fanns det 1,61 miljoner anställda i offentlig sektor.
Idag är det 1,33 miljoner. Alltså 280 000 färre anställda.
(Se diagram här ovanför)

• Vänsterpartiets förslag skulle innebära att vi nästan – men
bara nästan – kom tillbaka till samma antal anställda som
vi hade 1990.

• Vår samlade produktion (BNP/capita) uppgick 1990 till… Läs mer

Vård och omsorg ska fortsätta att utvecklas i kommunal verksamhet

Vård och omsorg skall finansieras gemensamt och vara likvärdig för alla. Vi inom Vänsterpartiet motsätter oss bestämt de vinstdrivande vårdbolag som alltmer har tagit över driften av vård och omsorg i kommuner över hela landet. Vi ifrågasätter konsekvenserna av vinstuttag i verksamheter som till nästan nittio procent består av personalkostnader. Äldreomsorgen är en personalkrävande verksamhet, och vi vill erbjuda en god omvårdnad för brukarna med den personal som krävs. Ett privat företag som hävdar att de kan driva verksamheten till… Läs mer

Erkänn Västsahara!

Emil Berg, Partistyrelseledamot i Vänsterpartiet skriver:

Stora delar av Västsahara har i över tre decennier varit ockuperat av Marocko – en ockupation som strider mot alla folkrättsliga principer. Västsahara är idag Afrikas sista koloni. Landet var tidigare spanskt men någon korrekt avkolonisering genomfördes aldrig.

Stora delar av Västsahara har i över tre decennier varit ockuperat av Marocko – en ockupation som strider mot alla folkrättsliga principer. Västsahara är idag Afrikas sista koloni. Landet var tidigare spanskt men någon korrekt avkolonisering… Läs mer

Vad anser Vänsterpartiet i frågan?

Vänsterpartiets ståndpunkt är att Torshälla skall ingå i Eskilstuna kommun, men vi vill samtidigt värna Torshällas särprägel som stad inom kommunen. Från vänsterpartiets sida tror vi inte att det finns ett stort intresse för en delning av kommunen men vi har inte monopol på sanningen. Torshälla kan dra fördel av att tillhöra den större kommunen och en delning skulle av många upplevas som en onaturlig splittring.

I flera års tid har det förts fram synpunkter från innevånare i Torshälla att… Läs mer

200 000 nya jobb i offentlig sektor, valpunkt 1

Våra barn går i för stora dagisgrupper. Våra föräldrar nekas hemtjänst trots att de inte klarar sig själva. Och ringer vi polisen får vi vara beredda på en lång väntan innan vi får hjälp.
Samtidigt somd e anställda inom vården, omsorgen, socialtjänsten och andra livsviktiga verksamheter är trötta och nötta. För att de är för få.

Vänsterpartiet vill förändra den här verkligheten.

Vi vill anställa fler förskollärare, hemvårdare, poliser, undersköterskor och socionomer. Till exempel.

De nya jobben ska komma där… Läs mer

Vänsterpartiet Eskilstuna på Facebook