Debatt

Debatt i Eskilstuna-Kuriren och Tidningen Folket 5-6 juli – Demokrati kräver att man deltar

Sista debatten i kommunfullmäktige före sommaren är avslutad. Året slutade sedvanligt med en lång budgetdebatt där majoriteten, Alliansen och Sverigedemokraterna presenterade sina förslag.

Det var som vanligt fullt med ledamöter i bänkarna – ja, nästan i alla fall. Sverigedemokraternas stolar var också som vanligt halvtomma med endast 3 av 8 platser, övriga partiers platser var fyllda.

Mycket sades på fullmäktige och en del av det har det skrivits om i tidningarna, men inte allt. Det finns några fakta som Eskilstunas befolkning måste upplysas om.

Sverigedemokraterna skriver i sin Årsplan att de redan i sitt valmanifest slår fast att de för den här mandatperioden ”fokuserar på en värdig ålderdom och prioritering av kärnverksamheter”. I sin Årsplan för 2013 skriver man vidare ”sedan mandatperiodens början har vi genomgående haft som målsättning att försöka påverka de politiska besluten inom framförallt dessa områden. Det har vi visat genom våra ställnings- taganden i nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige…”

Sedan räknar de i Årsplanen upp förslag vad de vill satsa på när det gäller äldre. Då kanske en eller annan tänker att de verkar bry sig om de äldre. Men hur är det egentligen?

I vuxennämnden, där det faktiska, centrala och mest avgörande arbetet kring kärnverksamheten för äldres vardag och framtid pågår, har Sverigedemokraterna under dessa två år visat att de prioriterar de äldre genom att delta 7 av 17 gånger.

De tillfällen SD har varit på plats har de inte deltagit i några diskussioner och har vid ytterst få tillfällen yttrat sig, vid två tillfällen för att meddela att de inte skulle delta i beslutet. Helt tyst har de varit kring hur man kan utveckla vård, omsorg och sysselsättning för unga och äldre i behov av stöd.

Sverigedemokraterna har i vuxennämnden inte lagt förslag, gjort reservationer eller yttranden. Vad vi kan minnas har de endast yrkat bifall vid några få tillfällen och då när nämndsekreteraren frågat om hela nämnden yrkar bifall till förslaget – exempelvis när nämnden skulle anta sin offensiva plan kring jämställdhetsarbetet under 2012. Det är i och för sig är intressant då Sverigedemokraterna inte brukar vara positiva till ett aktivt arbete kring jämställdhet, men det är en helt annan debatt.

I vuxennämnden gör Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna det omvända. Vi förbereder oss, vi deltar på möten, vi besöker verksamheter, träffar boende och personal samt lär oss om vår organisation. Vi för kontinuerligt diskussioner och bidrar alla konstruktivt i utvecklingen av nämndens många och olika ansvars- områden. Detta för att förbättra livskvaliteten för våra brukare och anhöriga inom Eskilstuna kommun.

Så tar man ansvar – vi tar ett demokratiskt ansvar! Hur anser du Kim Fredriksson, gruppledare för SD, att ni tar ansvar för, samt lär och skaffar er kunskap om våra äldre och funktionsnedsatta i Eskilstuna?

Joel Hamberg (V), vice ordförande i Vuxennämden

Maria Forsberg (V), ledamot i Vuxennämden

Kopiera länk