artikel

Gott nytt år önskar Vänsterpartiet Eskilstuna

2012 har på många sätt varit ett positivt år för Vänsterpartiet och Eskilstuna kommun, där Vänsterpartiet i majoritet styrt kommunen i över 13 år.

Gott nytt år!
Gott nytt år!

– Under 2012 har bland annat följande skett inom kommunen, som ett resultat av politiska beslut och många engagerade anställda och kommuninvånare, säger Maria Chergui och Joel Hamberg.

– Eskilstuna har blivit utsedd till Sveriges miljöbästa kommun.

– Eskilstuna kommun har blivit utsedd till årets studentstad

– Vänsterpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet gjort en historisk jobbsatsning mellan kommunen och Arbetsförmedlingen som innebär att 1000 personer kommer att få ett jobb under en treårsperiod.

– Utöver detta har en stor satsning tillsammans med ett företag gjorts som också ska ge 1000 personer jobb under tre års tid. Båda satsningarna vänder sig till personer som befinner sig i försörjningsstöd, såväl unga vuxna som föräldrar i barnfamiljer.

– Vi har antagit en offensiv Klimatplan, en Handlingsplan för folkhälsa, en Landsbygdspolitisk handlingsplan och förtydligat kommunens arbete för integration och flyktingmottagande.

– Eskilstuna kommun har av SKL uppmärksammats för ett bra och offensivt arbete för en ökad jämställdhet.

– 300 ungdomar fick i somras sommarjobb och kolloverksamheten för barn var i full gång.

– Eskilstuna kommun har haft en positiv befolkningsökning med ca 1200 personer.

– Vänsterpartiet i Eskilstuna har ökat med över 30 medlemmar i Eskilstuna.

– Jonas Sjöstedt har gästat Eskilstuna två gånger unger året och dragit 250 personer till dessa tillfällen i våra arrangemang.

– Vänsterpartiet Eskilstuna antog en Vision och Handlingsplan 2012-2015 efter ett brett internt förankringsarbete mellan medlemmarna, styrelsen, kommungruppen, strategigruppen och Ung Vänster där målet i valet 2012 är 10 %.

– Ett gott arbete har skett av våra kommunpolitiker under hela året inom våra nämnder och bolag och Vänsterpartiet har arbetat hårt för fler jobb, ett bättre miljö- och folhälsoarbete, en ökad mångfald och jämställdhet, bättre intregration, en utveckling av äldreomsorgen, skolan, anhörigstödet samt för att arbete och stöd till funktionsnedsatta ska öka. Vi har också fått många nya medlemmar som visat ett stort intresse och engagemang för Vänsterpartiet och vår politik. Detta och mycket mer har skett och gjorts under 2012. Vi är dock inte nöjda utan ser med tillförsikt fram emot att i majoritet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet arbeta hårt under 2013 för att Eskilstuna ska få fler personer i arbete, höja utbildningsnivån, fortsätta vårt arbete för ekologisk uthållighet, att kommunene och våra städer ska bli än mer trygga och attraktiva och att arbetet med jämställdhet, mångfald, integration och folkhälsa ska fortgå. säger Maria Chergui, Joel Hamberg och Maria Forsberg.

Under 2013 kommer Vänsterpartiet i Eskilstuna bland annat att intensifiera arbetet med utbildning för nya och aktiva medlemmar. Om du är intresserad att bli medlem i Vänsterpartiet eller vill komma på dessa och andra aktiviteter, kontakta då:

Joel Hamberg, 0739 50 89 25 eller [email protected]

Nedan ser ni några bilder från 2012.

Maria Forsberg och Maria Chergui presenterar majoritetens jobbsatsning
Maria Forsberg och Maria Chergui presenterar majoritetens jobbsatsning
Therese, en av Vänsterpartiets politker som deltog i helgens insamling.
Therese, en av Vänsterpartiets politker som deltog i helgens insamling.
Utvecklingsmöte hos Vänsterpartiet Eskilstuna
Utvecklingsmöte hos Vänsterpartiet Eskilstuna
Affisch på Jonas Sjöstedt
Styrelseledamöter besöker framgångsrika Fagersta och kommunalrådet Stig Henriksson
Styrelseledamöter besöker framgångsrika Fagersta och kommunalrådet Stig Henriksson
Joel Hamberg frågar en man om hans åsikter
Joel Hamberg och Maria Forsberg tillsammans med kampanjgeneralen Göran Klingensjö
Joel Hamberg och Maria Forsberg tillsammans med kampanjgeneralen Göran Klingensjö
Manifestation mot regimen i SyrienAlar Kuutmann

Alar Kuutmann

Vänsterpartiet - det lyssnande partiet
Vänsterpartiet – det lyssnande partiet
Paketet med pengar till Kvinnojouren Moa
Paketet med pengar till Kvinnojouren Moa

 

Kopiera länk