artikel

Vänsterpartiet deltog i Tillgänglighetsmarschen

Under lördagen hölls Tillgänglighetsmarschen i Eskilstuna. Från Vänsterpartiet deltog Joel Hamberg, vice ordförande Vuxennämnden och vice ordförande i Rådet för funktionshinder, Maria Forsberg, ordförande i Vuxennämndens utskott för funktionsnedsättningsfrågor, Annika Goblirsch, ledamot i Rådet för funktionshinderfrågor och Eva Samuelsson Persson.

Vänsterpartiet demonstrerade för tillgänglighet
Vänsterpartiet demonstrerade för tillgänglighet

– För Vänsterpartiet är det självklart att delta i Tillgänglighetsmarschen. Vi vill lagstifta att otillgänglighet ska vara en diskrimineringsgrund och därmed olagligt. Alla har rätt till hela samhället och idag utestängs hundratuseltals människor från arbete, utbildning och det offentlioga rummet på grund av otillgänglighet, säger Joel Hamberg,

Eva, Joel och Annika
Eva, Joel och Annika
Vänsterpartiet demonsterar för bättre tillgänglighet
Kopiera länk