artikel

Jonas Sjöstedt talade på Kvalitetsmässan i Göteborg

Idag talade Jonas Sjöstedt på Kvalitetsmässan i Göteborg inför en stor publik.

Jonas Sjöstedt och Joel Hamberg
Jonas Sjöstedt och Joel Hamberg

– Sjöstedt lyfte bland annat att Vänsterpartiet vill utveckla den offentligt drivna välfärden i Sverige, med olika aktörer, till att bli mer lyhörd och flexibel, där personal får större inflytande, där medborgarna har verklig valfrihet och där kvaliteten sätts i centrum. Det ska vara högre personaltäthet och personalen ska ha fasta heltidsarbeten med rätt till deltid. I Vänsterpartiets Sverige ser vi ett tänkande som sätter människor i centrum och inte det kortsiktiga vinstintresset, säger Joel Hamberg.

– Jonas lyfte också att Vänsterpartiet idag är det enda partiet som har en lösning på privatiseringsfrågan i Sverige och de enorma vinstuttagen. Vi tror att Sveriges tid som experimentland i välfärden snart är över och det är nödvändigt.

Avslutningsvis lyfte Sjöstedt Sverige i ett internationellt perspektiv.

– Sjöstedt lyfte att Sverige, i ett internationellt perspektiv är unikt. Exempelvis anser Moderaterna i Norge att vinstuttag är helt otänkbart. Den norska moderatledaren i Norge står alltså vänster om den socialdemokratiska ledaren i Sverige.  Även moderata väljare i Sverige tycker som Vänsterpartiet i frågan om vinster i välfärden. Politiken i Sverige går alltså i otakt med de svenska väljarna. Vänsterpartiet är dock garanten för att väljarna får som de vill med en förbättrat välfärd, utan vinstuttag. För det behöver vi en annan politik, som sätter omtanke framför girighet.

Kopiera länk