Månadsarkiv: januari 2005

Motion angående porrfria hotell

Att förändra attityder är ett långsiktigt arbete. Det krävs ofta att man tar ställning väldigt tydligt och konsekvent genomför vad man talar för. När det gäller synen på jämställdhet verkar nu de allra flesta politiska partier ställa upp på att vi ska ha ett jämställt samhälle och att vi ännu inte hunnit dit.
Att förändra attityder är ett långsiktigt arbete. Det krävs ofta att man tar ställning väldigt tydligt och konsekvent genomför vad man talar för. När det gäller synen… Läs mer

Vänsterbänken oktober 2004

Minoritetsåterremiss är ett begrepp som bygger på att det räcker med att en tredjedel av ledamöterna önskar att ett ärende blir återremitterat så bli det så. De borgerliga gick ihop och fick två ärenden återremitterade trots att de var beredda i Kommunstyrelsen. Något som väckte irritation i majoriteten. Eskilstuna fick en ny skolplan och vänsterpartiet lämnade in en motion om att Eskilstuna ska ansöka om att bli försökskommun med sänkt rösträttsålder.

Vänsterbänken augusti 2004

På Fullmäktiges sammanträde den 26 augusti fanns frågor som friskolor, bostadsförsörjningen och lokal barnomudsman på dagordningen. Helt otippat blev debatten om till vilken adress ett visst brev skulle skickas kvällens längsta.

Vänsterbänken maj 2004

I det senaste utskicket av Vänsterbänken skrev jag att Kommunfullmäktige skulle sammanträda vid ett extrainsatt fullmäktigemöte för att avgöra frågan om konstmuseets flytt. Den femte maj kallades alla fullmäktigeledamöter in för att avgöra museets framtid. När ärendet behandlades i Kommunstyrelsen avstod de borgerliga från att rösta för att invänta den information som tjänstemännen skulle ge vid fullmäktigemötet.

Extra fullmäktige om Konstmuseets flytt 5 maj 2004Mötet inleddes med en föredragning av tjänstemän och där fullmäktiges ledamöter fick chans att ställa… Läs mer

Vänsterbänken april 2004

Fullmäktige den 22 april 2004 var långt och innehöll flera frågor som det blev diskussioner kring. Årsredovisningen är ett tillfälle för alla partier att få tala om sin politik och redogöra för sin ekonomiska politik. När klockan blev 23 bröts fullmäktige och en del frågor fick skjutas upp till ett senare möte. Den omdiskuterade flytten av konstmuseet blev uppskjuten när miljöpartiet fick med sig Folkpartiet, Moderaterna och Kd på en återremiss. Frågan kommer att avgöras på ett extra Fullmäktige den… Läs mer

Vänsterpartiet Eskilstuna på Facebook