artikel

Vänsterpartiets Solveig Pohjola talade för kvinnors rättigheter

”Hej, jag heter Solveig Pohjola, är socionom och aktiv i Vänsterpartiet Eskilstuna.”

En feministisk förändring är nödvändig.

Våldet mot kvinnor ökar i vårt samhälle och det drabbar kvinnor oavsett inkomst, klass, etnicitet och religion. Det krävs en feministisk förändring – både när våra barn inte ges samma rättigheter i skola och förskola som när unga tjejer mår allt sämre och unga killars betyg rasar.

Allt fler unga flickor skadar sig själva i vanmakt, och den vanligaste dödsorsaken bland unga män är självmord. En feministisk förändring ser till kvinnors, barns och ungdomars hälsa och garanterar att deras hälsa inte osynliggörs.

Det krävs en feministisk förändring för att sluta känna rädsla för att hotas eller våldtas när du uttrycker din åsikt på medier, eller rädsla om en man går bakom dig en kväll när du går hem från jobbet.

På 40 år har antalet anmälda våldtäkter i Sverige mer än tiodubblats och vi måste börja tala öppet om mäns våld mot kvinnor och om de ungas utsatthet i dagens samhälle.

Vänsterpartiet anser att det behövs en rejäl förändring i hur offren hanteras i domstolarna i dag. Det visar sig alltför ofta att det är offret och inte förövaren som bli föremål för granskning i våldtäktsfall.

Nuvarande lag från 2005, har utvärderats i SoU 2010:71. Utredningen föreslog ändringar i lagen som skulle leda ett steg på vägen till en mer samtyckesreglerad lagstiftning. Utredningen gav även ett förslag på hur en helt samtyckesbaserad lagstiftning skulle kunna utformas.

Nuvarande regering har inte hörsammat något av de två förslagen.

Vänsterpartiet vill ha en feministisk förändring genom att stödja och förstärka Kvinnojourerna och Tjejjourerna, och se till att de får en stabil ekonomisk bas att arbeta utifrån och att det på kvinnojourerna skall finnas barnkompetens och skyddat boende med hög säkerhet.

För att få slut på den föråldrade kvinnosyn som visat sig i flera våldtäktsdomar behövs en ny lag som utgår från att sex bygger på frivilligt deltagande.

Rätten att bestämma över sin egen kropp är inte förhandlingsbar.

Vänsterpartiet föreslår att lagstiftningen, så att kravet på att gärningsmannen skall ha använt våld, helt tas bort.

Vänsterpartiet vill att lagen skall baseras på ett tydligt samtycke.

Det är dags nu att vända på utvecklingen och införa krav på att det bara är sex, som en person samtyckt till som är lagligt – och inget annat.

Kopiera länk