Månadsarkiv: december 2012

Gott nytt år önskar Vänsterpartiet Eskilstuna

2012 har på många sätt varit ett positivt år för Vänsterpartiet och Eskilstuna kommun, där Vänsterpartiet i majoritet styrt kommunen i över 13 år.

Gott nytt år!

Gott nytt år!

– Under 2012 har bland annat följande skett inom kommunen, som ett resultat av politiska beslut och många engagerade anställda och kommuninvånare, säger Maria Chergui och Joel Hamberg.

– Eskilstuna har blivit utsedd till Sveriges miljöbästa kommun.

– Eskilstuna kommun har blivit utsedd till årets studentstad

– Vänsterpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna… Läs mer

Arbete med Översiktsplan för Eskilstuna kommun

Idag arbetade en arbetsgrupp inom Vänsterpartiet Eskilstuna med ett remissvar på kommunens översiktsplan. Vänsterpartiet har tidigare skickat in ett remissvar när planen var utställd vid förra tillfället. Nu är planen alltså utställd igen och remissvaret ska in den 7 januari.

Översiktsplanen anger hur kommunen ska använda sin mark och vatten under de kommande åren. Bostadsbyggande, vägdragningar, naturskyddsområden, víndkraft, rekreationsområden och strandskydd är några viktiga frågor som behandlas i en översiktsplan.

– Arbetet är mycket viktigt och… Läs mer

Överlämningen av pengarna

I eftermiddag överlämnade Vänsterpartiet i Eskilstuna ett paket, à 30 kg pengar, till initiativtagaren Tidningen Folket. Tre glada medarbetare, chefsredaktör Marie Hillblom, politisk redaktör Fredrik Pettersson och multijournalisten Peter Johansson, tog tacksamt emot 32 784 kr.

Paketet med pengar till Kvinnojouren Moa

Paketet med pengar till Kvinnojouren Moa

Tidigare under eftermiddagen besökte Vänsterpartiet Kvinnojouren Moa och överlämnade en julblomma. Senare i veckan kommer Folket att skänka alla inkomna pengar till Moa.

En låda full med pengar

En låda full med pengar

Paketinsalgning, av 32 784 kr

Paketinsalgning, av 32 784 kr

Det tunga paketet står under julgranen i tidningens reception, på väg upp till redaktionen för överlämning

Det tunga… Läs mer

Vänsterpartiet samlade in 32 784 kr till Kvinnojouren Moa

Vänsterpartiet Eskilstuna har under tre veckors tid skramlat pengar till Kvinnojouren Moa. Detta i Tidningen Folkets julinsamling. 25 engagerade vänsterpartister har lagt ner mer än 100 timmar på insamlingen och engagemanget från kommuninvånarna att ge ett bidrag har varit stort.

De 32 784 kronorna som Vänsterpartiet samlade in till Kvinnojouren Moa

De 32 784 kronorna som Vänsterpartiet samlade in till Kvinnojouren Moa

– Idag måndag den 17 december lämnar vi över 32 784 kr till Tidningen Folkets julinsamling  och de kommer i sin tur att… Läs mer

Debattartikel i Tidningen Folket: 16 dec 2012

Mer pengar till Kvinnojouren Moa

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra stora samhällsproblem. 2010 polisanmäldes 27 300 fall av misshandel av kvinnor. I ungefär hälften av fallen var förövaren en man som haft en nära relation till kvinnan. Men Brottsförebyggande rådet uppskattar att det bara är en femtedel av alla fall som polisanmäls. Därtill dödas varje år i snitt 17 kvinnor av män som de har haft en nära relation till.

Runtom i landet gör kvinnojourer ett ovärderligt… Läs mer

Vänsterpartiet aktiva i Eskilstuna kommunfullmäktige

Maria Chergui förtydligade kommunens arbete vad gäller bostadsfrågan för våldsutsatta kvinnor

Maria Chergui

Arbetsmarknads- och familjenämndens ordförande Marie Svensson (S) svarade i ett interpellationssvar på en fråga från Helen Wretling (Fp). Frågan löd, Vilka åtgärder tänker du vidta för att underlätta för våldsutsatta kvinnor och barn att få bostad?

Svensson tog först upp de satsningar kommunen gör, där Vänsterpartiet under många år i majoritet i Eskilstuna, varit med att inrätta dessa. Bland annat stödet till och boendet på Kvinnojouren Moa, verksamheten Se… Läs mer

Insamlingen till Kvinnojouren Moa fortsätter

 

Insamling

 

 

 

 

 

 

Vänsterpartiet Eskilstunas stora insamling till Kvinnojouren Moa fortsätter. Insamlingen är nu inne på tredje veckan. Ikväll fanns representanter för partiet på plats på Fristadstorget i samband med kommunens Luciafirande. Flera hundra kommuninvånare hade trotsas vinterkylan och många givmilda kvinnor och män skänkte pengar.

– Det märks tydligt att Kvinnojouren Moas viktiga arbete engagerar och att Vänsterpartiets insamling uppmärksammats bland eskilstunaborna vilket känns roligt. Partiets insamling fortsätter nu… Läs mer

Debattartikel i Eskilstuna-Kuriren den 13 dec

Ersätt soldaterna i Afghanistan med bistånd

I snart elva år har Sverige deltagit i den Natoledda ISAF-insatsen i Afghanistan. Under dessa elva år har våldet eskalerat, spridit sig till allt större delar av Afghanistan och krävt allt fler dödsoffer.

Enligt FN dödades 3 021 civila afghaner under 2011. Den fred som ISAF ska främja har blivit allt mer avlägsen. Det märks även här i Eskilstuna och i Sörmland genom de afghanska flyktingar som kommit hit på flykt undan kriget.

Den… Läs mer

Glädjande stort engagemang i insamlingen till Kvinnorjouren Moa

Therese, en av Vänsterpartiets politker som deltog i helgens insamling.

Under fredagen och lördagen fortsatte Vänsterpartiet Eskilstuna sin insamlig till Kvinnojouren Moa. Vänsterpartiet deltar i Tidningen Folkets julinsamling och arbetet har varit mycket lyckosamt. Människor visar ett stort engagemang för en oerhört viktigt fråga.

– Efter två helgers samlande har vi räknat in över 24 000 kronor. Då återstår en helgs samlande, bidrag från Vänsterpartiet och från medlemmars insättning. Vi räknar med att ytterliga kunna bidra till att stödja kvinnor… Läs mer

Lyckosam insamling – genrösa Eskilstunabor

Vänsterpartiets förtroendevalda kommunpolitiker har i helgen på bred front engagerat sig i insamlingen till Kvinnojouren Moa. Gensvaret har varit enormt och över 12 000 kronor har samlats in på två dagar.
– I jämförelse med vår insamling till Världens Barn, då partiet samlade in knappt 8000 kr, ser vi att det är en jämnare könsfördelning bland givarna. Det är klart fler män som vill vara med och bidra till Kvinnojourens viktiga arbete för att motverka mäns våld mot kvinnor… Läs mer

Vänsterpartiet Eskilstuna på Facebook