Månadsarkiv: mars 2012

Släck lampan på lördag den 31 mars- V uppmärksammar Earth hour

Nu på lördag, den 31 mars, äger den årliga klimatmanifestationen Earth Hour rum i hela världen. Under Earth Hour släcker människor och organisationer över hela världen ljuset i bostäder och lokaler för att visa sitt miljöengagemang. Syftet med Earth Hour är att skicka en politisk signal till världens ledare om att ta klimatförändringarna på allvar.

Vänsterpartiet och Eskilstuna kommun är självklart engagerade i Earth Hour.

– Klimatfrågan är vår tids viktigaste fråga. Det är också den fråga som kräver ett… Läs mer

Distriktet Sörmland har hållit årskonferens

 

 

 

 

 

 

Söndagen den 26 mars hade Vänsterpartiet Sörmland disktriktsårskonferens på Åsa Folkhögskola i Sköldinge. På grund av det ökade medlemsantalet i Vänsterpartiets lokalföreningar i Sörmland så var antalet ledamöter fler än på många år. 

– Mycket glädjande att alla partiets lokalföreningar växer, inklusive Eskilstunaföreningen, säger Maria Forsberg, ombud och ordförande i Vänsterpartiet i Eskilstuna.

Eskilstunas ledamöter var Maria Forsberg, Maria Chergui, Joel Hamberg, Anette König Tillenius, Anette Stavehaug, Mokhtar Chergui, Terhi… Läs mer

Medlemsmöte 12/4 – 17:30 – Eskilstuna under mandatperioden

Hej medlemmar!

Snart har halva mandatperioden passerat. Mycket har skett och mycket är på gång. Eskilstuna kommun har fantastiska möjligheter men också stora utmaningar. Vänsterpartiet har en avgörande roll att spela inom majoriteten för ett bättre samhälle och en positiv utveckling i kommunen.

I valet 2010 gick Vänsterpartiet till val på ett offensivt och genomarbetat valprogram för ett socialt rättvist, grönt och jämställt Eskilstuna. Nu vill vi träffa dig som medlem för att berätta vad vi hittills åstadkommit… Läs mer

Debattartikel i Eskilstuna-Kuriren 19/3: Program för grön omställning

Klimatutsläppen ökar både globalt och i Sverige. Bara under 2010 ökade de svenska utsläppen av växthusgaser med elva procent vilket minskar våra chanser att klara de klimatmål vi ska nå 2020. Regeringen uppträder mycket passivt på miljöområdet. Sverige kan dock bli ett föregångsland inom klimatpolitiken redan 2020 men då behövs nya klimatmål och en samordning inom politiken.

En framgångsrik väg för ett bra miljöarbete är riktade statliga investeringspengar till bland annat kommuner. Under drygt tio år på 2000-talet beviljades Eskilstuna… Läs mer

Bostadsseminarium i Eskilstuna lockade många aktörer

Under torsdagen hölls ett välbesökt och bra anordnat bostadsseminarium på Vilsta Sporthotell i Eskilstuna. Representanter från kommunen, Länsstyrelsen, Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och flera byggföretag närvarade. Föreläsningar, gruppdiskussioner och presentationer fyllde de sex timmarna med ett bra innehåll. Dagen var ett led i det kommande arbetet med ett nytt bostadsförsörjningsprogram i Eskilstuna, men också för att möjliggöra möten mellan avgörande aktörer i syfte att skapa tusentals nya bostäder i Eskilstuna. Vänsterpartiet representerades av Maria Chergui och Joel Hamberg.… Läs mer

Vänsterpartiet i Eskilstuna lyssnade till Lärarförbundet

På onsdagseftermiddagen hölls en demonstration anordnad av Lärarförbundet framför stadshuset i Eskilstuna. Budskapet från förbundet och hundratalet lärare och pedagoger var tydligt och klart. Höjda löner, minskad arbetsbörda samt en efterlysning av modiga politiker. Vänsterpartiet var på plats, tog del av och stödde lärarnas krav.

– Det är viktigt att lyssna på lärarnas berättelser och vardag. Jag vet att de arbetar väldigt hårt och har ett stort ansvar. Lärare utbildar Sveriges övriga yrkesgrupper… Läs mer

Debattartikel Eskilstuna-Kuriren 2012-03-14: Dela föräldraförsäkringen lika

TCO:s senaste undersökning om föräldraledighet visar på dystra siffror för Sörmland när det gäller pappaindex – som förenklat handlar om hur stor andel av föräldraledigheten som tas ut av män.

I undersökningen för 2011 backar länet från 9 till 18 plats. Endast 22,4 procent av föräldradagarna togs ut av papporna. Eskilstuna kommun är näst sämst i länet vilket för oss inte är acceptabelt.

Undersökningen visar att pappaindex överlag ökar blygsamt i Sverige. Men bakom siffrorna döljer sig något annat. Tiden… Läs mer

Stort intresse runt internationella kvinnodagen

Den 8 mars uppmärksammade Vänsterpartiet i Eskilstuna den internationella kvinnodagen genom tre olika arrangemang. Totalt träffade partiet över 500 Eskilstunabor och förde dialog kring aktuelll frågor.

– Vänsterpartiet arbetar varje dag för att skapa ett mer jämställt sammhälle. Den här dagen fokuserade vi på frågorna kring jämställdhet på arbetsplatsen, mäns våld mot kvinnor och trygghet i staden, säger Joel Hamberg, styrelseledamot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagen inleddes på Mälarsjukhuset tidigt på morgonen då bland… Läs mer

Debattartikel publicerad i Tidningen Folket 9/3 2012:Kvinnojourerna behöver stabilt stöd

På internationella kvinnodagen fick jämställdhetsfrågorna extra uppmärksamhet. Men varje dag, året om pågår arbetet för jämställdhet. Inte minst på landets alla kvinnojourer.

Kvinnojourerna gör ett ovärderligt arbete i ett Sverige där mäns våld mot kvinnor fortfarande är ett stort samhällsproblem. Även barnen som bevittnat våld får stöd där.

Men kommunerna tar inte alltid sitt ansvar för att jourerna ska klara sig ekonomiskt.

Och av det statliga stödet till kvinnofridsarbetet ska merparten gå till tillfälliga projekt och utveckling. Eftersom jourerna är… Läs mer

Vänsterpartiet Eskilstuna på Facebook